AKCE

Rodinné centrum se pokouší oživit krásné tradiční rituály Roku na vsi, které pobaví celou rodinu a utuží dobré sousedské vztahy. Pořádáme podzimní Drakiádu, zimní Slavnost Svatého Martina s lampióny, Masopust, Vítání jara s topením Morany, Otevírání studánek a spostu dalších akcí, které naleznete v oddělení ostatní. Zde dáváme prostor i jiným organizacím nabízející zajímavé akce.


Vybíráme - MASOPUST 2012

V sobotu 18.2. se uskutečnil 3. masopustní průvod v Nižboru. 

Všechny maškary se sešly před Keltovnou, kde pro ně bylo připraveno něco na zub a na zahřátí. Celému průvodu velel principál v podání Jitky Lukešové, v doprovodu medvěda, kterého se statečně zhostil Josef Páv. Nesmíme však také opomenout skvělého harmonikáře Ludvíka Bukáčka, který byl po hudební stránce velikým tahounem průvodu. Ústředním bodem masopustního tažení vsí byl frekventovaný Novohuťský most, kde maškary stavěly auta a za přispěný peníz rozdávaly jako dík domácí koblihy připravené Martinou Dobrou. Dále se pokračovalo do Hamburku, kde principál převzal klíč od starostky obce Kateřiny Zuskové, která pro všechny zúčastněné také připravila pohoštění. Poté se maškary jaly obveselovat hudbou, tancem a zpěvem i ostatní obyvatele Hamburku. Průvod pak pokračoval zpět ke Keltovně. Někteří lidé se rozešli do svých domovů, ale většina došla až do restaurace a občerstvila se dobrým pitím a tradiční českou zabijačkou. A veselení samozřejmě pokračovalo a to v podání našich nejmenších, pro které si Jitka Lukešová s dcerou Nikolou Grušovou připravily krásný program plný tance, dovádění, her a soutěží.
Veselice byla pořádána ve spolupráci s místním Sokolem a veškerý výdělek je darován gymnastickému kroužku Petry Němečkové jako příspěvek na zakoupení nové kladiny či hrazdy.

Veselo bylo, přesvědčte se sami:

Masopust 2012Více informací naleznete v oddělení Masopust.