Klub MAKOVIČKY‎ > ‎

Program "Svět kolem nás"

Školní rok 2017/2018
LÉTO KLEPE NA DVEŘE (28.5. – 29.6.2018 )

Slavíme svátek ( oslavy MDD )
Čas výletů a her( výlety do okolí, letní radovánky )
Těšíme se na prázdniny

JARO SE PROBOUZÍ (19.3. – 25.5.2018 )

Přišlo jaro mezi nás ( vítání jara, velikonoční svátky )
Máme rádi zvířata ( domácí zvířata, exotická zvířata )
Čarodějnický slet ( čarodějnice, kouzelné postavy )
Ten umí to a ten zas tohle ( povolání )
Olympijské hry ( malá školková olympiáda )

ZIMNÍ CESTIČKA
( 2.ledna – 16.března )

Zimní radovánky ( Zimní hry a sporty )
Jak přezimují zvířátka ( Zvířata a ptáci v zimě )
Co si vezmu na sebe? ( Oblečení, počasí)
Z pohádky do pohádky ( Pohádkové postavy )
Masopustní rej ( Karneval, masky )

PROSINEC

Hudební, hlasová a dramatická výchova

Vánoční koledy (Vondráši Matouši, Den přeslavný, Pásli ovce valaši, Byla cesta, Dej bůh štěstí, Bim bam, Štěstí zdraví, Tři králové,...)
Píseň ,,Mikuláš ztratil plášť“
Píseň Autobus s pohybovým doprovodem
Zdravící píseň ,,Ahoj, ahoj...“
Píseň s pohybovým doprovodem Dva stavitelé
Vánoční besídka
Báseň ,,O Mikulášovi“
Báseň s pohybovým doprovodem ,,Sněhulák“

Výtvarná  pracovní výchova

Výroba anděla, čerta a Mikuláše
Kresba ,,přání od Ježíška“
Vystřihované vločky
Výzdoba oken
Pečení a zdobení perníčků
Zdobení stromečku
Zdobené vystřihované stromečky
Vánoční hvězdy
Adventní věnec
Věnec na hlavní dveře

Pohybová a tělesná výchova

Hra ,,Sochy“
Pohybová hra ,,Konopky“
Vycházky a pobyt venku
Hry s balančními deskami a míč

LISTOPAD

Hudební, hlasová a dramatická výchova

Zaměření na lidové písně s doprovodem Orffových nástrojů.
Operka Červená Karkulka s klavírním doprovodem, kostýmy a kulisami.
Báseň ,,Padá listí“

Výtvarná  pracovní výchova

Obtiskování listů
Lampiony na Svatomartinský průvod
Společný obraz ,,podzimní strom“ z přírodnin
Loutky ,,pohádkové postavy“
Výstavu zahrádkářů – společná práce - velké jablko z kartonů a stavebnicí Makedo

Pohybová a tělesná výchova

Pohyb venku a vycházky
Sběr listí v lese
Protahovací cviky
Hra „na sochy“
Opičí dráhy


ŘÍJEN


Hudební, hlasová a dramatická výchova
Hra na Orffovy nástroje, co umím za písničku?, opakování z předešlého měsíce, lidové písně, vytleskávání slabik
Výtvarná a pracovní výchova
Volná tvorba, grafomotorické listy, podzimní stromy, ježci, dýně, draci, společný obraz - drakiáda
Pohybová a tělesná výchova
Hra ,,Konopky“, opičí dráhy, pohyb venku v přírodě v různém terénu, na "Sochy“, "Pásla ovečky“ - tanec

ZÁŘÍ


Hudební, hlasová a dramatická výchova
Seznámení s Orffovými nástroji, co umím za písničku?, nová písnička „Letadlo“, básnička „Ježci“, pohádka „O veliké řepě“ , básnička „Padá listí", lidové písně
Výtvarná a pracovní výchova

Volná tvorba temperami, grafomotorické listy, podzimní ovoce různými technikami, společný obraz „Ježek“, listy barvené suchými křídami, ovocné stromy 3D
Pohybová a tělesná výchova
Opičí dráhy, pohyb venku v přírodě v různém terénu, pohyby a tance na básně a písně