Program Klubu 2011/2012 a 2012/2013

Téma: Modrá planeta ve vesmíru
školní rok 2012/2013 kopíruje 2011/2012

MĚSÍC KVĚTEN A ČERVEN

Tvoříme – individuální kresba, grafomotorické listy, omalovánky, zápichy tulipánů, skládané berušky, slunečnice z krepového papíru, mačkané kytičky z krepového papíru, rámečky z kartonu sypané barevným pískem, škrábané obrázky, malované mističky, závěsná stonožka, rozkreslení příběhu O dvou stavitelích, obrázky na dveře s vlastní kresbou na téma nejoblíbenější zvíře, medvědi z vařeček, sypané skleničky barevným pískem, batikovaná trička

Zpíváme – opakování lidových písní, zpěv s doprovodem klavíru a orfových nástrojů, písně z pohádek, dva stavitelé, tři citronky, zpíváme s hudebním doprovodem z cd, poznáváme melodie, rytmizujeme písně, učíme se notičky podle velikostí kelímků, opakujeme rytmus podle předlohy, nová oblíbená píseň autobus s doprovodnými pohyby

Máme pohyb – hra se židlemi, chodí pešek, mrazík, konopky, na ovečky a vlka, čáry máry, pásla ovečky, pan čáp, hra s barevnými koberečky, na barevna auta, na pana krále, skoky a chůze, vycházky po okolí, vlaštovička na zahradě, jaký je to míč?, na hada, „Čarodějko my se ptáme, čehopak se chytit máme?“, autobus, závody v běhu po Klíčavské přehradě…

Hrajeme si i jinak – Kimovy hry, rozdíly a porovnávání, předmatematické představy, logopedická cvičení, vyprávění podle obrázku, nadřazené pojmy, protiklady, vyjmenovat obrázky z leva do prava, hádanky, pexeso, doplň část obrázku, co je stejné a co není – dle knihy "Diagnostika dítěte předškolního věku" - co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let od autorek Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové

Čteme a posloucháme – O pejskovi a kočičce, Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni

Povídáme si – roční období, dny v týdnu, měsíce, letní měsíce, co se děje s přírodou v těchto měsících, jak se cítím, co se mi líbí a nelíbí, jak se chováme ve společnosti

Jiné aktivity
– V měsíci květnu jsme díky pěknému počasí pořádali spoustu dlouhých procházek a to např. na dětmi oblíbený Čerchov, tygra a cyklostezku směr Stradonice. S několika staršími dětmi jsme nacvičili patnáctiminutové hudební vystoupení pro bývalé paní učitelky v čele s naší Hankou Frühaufovou. Představení bylo pro všechny překvapením a děti sklidily veliké ovace. Pro všechny jsme vyrobily dárečky v podobě plněných lahviček barevným pískem, který vytvořil krásnou mozaiku. A i děti na oplátku za krásné představení dostaly odměny.

A co měsíc červen? Nebo spíše přelom měsíců? To jsme se vydaly na „školku v přírodě“ do Zbečna na Klíčavské boudy. Školky ze zúčastnilo deset statečných dětí a náš pobyt trval 4 dny a 3 noci. Na určené místo jsme jely vlakem do Zbečna a poté tři kilometry pěšky do cíle, kde už na nás čekala paní správcová a my se mohly ubytovat. Děti byly rozděleny do dvou pokojů po 4 a 6. První den byl spíše hrací a vybalovací. Však v pátek jsme již nelenily, brzy vstaly a vydaly se směr Zbečbo na Hamousův statek, kde děti poznaly a viděly dobové nástroje a řemesla, vybavení pokojů a zadělávání a pečení chleba. Celou sobotu jsme strávily v Újezdě nad Zbečnem u mých rodičů, kteří nás pozvali na oběd. Každé ráno odpoledne a večer jsme si zhodnotily celkově i individuálně a děti podle ,,zlobivosti“ a spolupráce dostaly mračouna nebo smajlíka. Naučili jsme se novou píseň Autobus s pohybovým doprovodem, která se stala velmi oblíbenou. Děti si pro maminky pomalovaly akrolovými barvami skleněnou mističku a vyškrabovaly obrázky se zvířátky. Na konci pobytu všichni dostaly diplomy za „nejstatečnějšího nocležníka“ a poté individuálně za soutěže a hry. Neděle byla v duchu balení a těšení se na rodiče, kteří si pro děti přijeli a společně jsme si opekli buřty, poseděli a pobavili se – strávili jsme tak příjemné odpoledne!
Celý vícedenní výlet bych zhodnotila velice kladně jen s jedním nedostatkem - bylo to velmi krátké! Po celou dobu u nás panovala pohoda a já doufám, že za rok pojedeme znovu a na delší dobu! Chtěla bych tímto především poděkovat dětem za statečnost, jejich rodičům za důvěru, mým rodičům za oběd a trpělivost a Hance Klimovičové za skvělou spolupráci.

A co ještě se událo v červnu? Navštívily jsme divadelní představení v angličtině, na které nás pozvala MŠ Sluníčko, zapojily jsme se do projektu „Celé Česko čte dětem“ a jako první v České republice jsme měly možnost vyzkoušet novou stavebnici jménem Makedo.

A teď se už těšíme na dvoutýdenní volno, kdy se naše prostory budu rozšiřovat o jednu místnost a proběhne rekonstrukce koupelny. Snad se vše bez problémů povede!

Fotografie z jednotlivých akcí naleznete ve fotogalerii.
Lucie Pavlíčková


MĚSÍC DUBEN

Tvoříme –individuální kresba, grafomotorické listy, omalovánky s jarními motivy, kraslice malované klovatinou, kraslice zdobené barevným pískem, tulipány z vajec, malujeme čarodejnice, zdobení perníčků

Zpíváme – opakování lidových písní, zpěv s doprovodem klavíru a orfových nástrojů, písně z pohádek, dva stavitelé, tři citronky, zpíváme s hudebním doprovodem z cd, poznáváme melodie, rytmizujeme písně

Máme pohyb – hra se židlemi, chodí pešek, mrazík, konopky, na ovečky a vlka, čáry máry, pásla ovečky, pan čáp, hra s barevnými koberečky, na barevna auta, na pana krále, skoky a chůze, vycházky po okolí, vlaštovička na zahradě, jaký je to míč?, na hada, čarodějko my se ptáme čehopak se chytit máme?

Hrajeme si i jinak – kimovy hry, rozdíly a porovnávání, předmatematické představy, logopedická cvičení, vyprávění podle obrázku, nadřazené pojmy, protiklady, vyjmenovat obrázky z leva doprava, hádanky, pexeso, doplň část obrázku, co je stejné a co není – dle knihy Diagnostika dítěte předškolního věku co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let od autorek Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové

Čteme a posloucháme – O Koblížkovi, O kohoutkovi a slepičce, Čarodějky


Povídáme si – O jaru a ročních období, jak se na jaře proměňuje planeta, příroda na jaře, postní doba, Velikonoce – zvyky, symboly, význam, O sv. Jiří, Filipojakubská noc – pálení čarodějnic


Jiné aktivity – Tento měsíc jsme opět navštívili divadelní představení v místní MŠ Sluníčko a statečně jsme absolvovali již třetí pyžamovou noc a poslední návštěvu solné jeskyně v Berouně. Také nás navštívila Míša Sobčáková a na ukázku a pomazlení s sebou přivezla slepičky sebritky.BŘEZEN

Tvoříme – individuální kresba, grafomotorické listy, barevné rybičky prstovými barvami, zdobené motýly klovatinou, omalovánky s jarními motivy

Zpíváme – opakování lidových písní, zpěv s doprovodem klavíru a orfových nástrojů, písně z pohádek, dva stavitelé, tři citronky

Máme pohyb – hra se židlemi, chodí pešek, mrazík, konopky, na ovečky a vlka, čáry máry, pásla ovečky, pan čáp, hra s barevnými koberečky, na barevna auta, na pana krále, skoky a chůze, vycházky po okolí

Hrajeme si i jinak
– Kimovy hry, rozdíly a porovnávání, předmatematické představy, logopedická cvičení, vyprávění podle obrázku, nadřazené pojmy, protiklady, vyjmenovat obrázky z leva doprava, hádanky, pexeso, doplň část obrázku, co je stejné a co není – dle knihy Diagnostika dítěte předškolního věku co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let od autorek Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové

Čteme a posloucháme
– Kniha džunglí, Pohádky bratří Grimmů

Povídáme si – O jaru a ročních období, jak se na jaře proměňuje planeta, příroda na jaře, postní doba

Jiné aktivity – Tento měsíc bylo krásné slunné počasí a tak jsme se často vydávali již po svačině na výlet. Jeden den jsme došli na vyhlídku Čerchov, druhý na protější kopec Žlubinec a Jasánkami zpět. Dokonce jsme podnikli výlet vlakem do nedalekého Újezda nad Zbečnem.
Na návštěvě u nás byla Míša Sobčáková, která nám přinesla na pomazlení několik Teddy beránků.


ÚNOR


Tvoříme – individuální kresba, grafomotorické listy


Zpíváme – opakování lidových písní, zpěv s doprovedem klavíru a orfových nástrojů, Muzikanti co děláte, písně z pohádek


Máme pohyb – hra se židlemi, chodí pešek, mrazík, konopky, na ovečky a vlka, čáry máry, pásla ovečky, pan čáp, hra s barevnými koberečky, na barevna auta, na pana krále, skoky a chůze, vycházky po okolí


Hrajeme si i jinak
– kimovy hry, rozdíly a porovnávání, předmatematické představy, logopedická cvičení, vyprávění podle obrázku, nadřazené pojmy, protiklady, vyjmenovat obrázky z leva doprava, hádanky, pexeso, dopln část obrázku, co je stejné a co není


Čteme a posloucháme
– O Mourince a Lojzíkovy, Pošťácká pohádka, Perníková chaloupka


Povídáme si – o Masopustu, masopustních dnech, zvycích o masopustu, maskách na masopust, o řemeslech, co je to zabíjačka


Jiné aktivity – tento měsíc jsme si spíše povídaly a věnovali se aktuálnímu tématu MASOPUSTU, děti s pomocnou lektorkou Jitkou vyrobily masopustní masky ,,střapáky“. Opět u nás na praxi byla Maruška a absolvovali jsme již druhou ,,pyžamovou noc“, na kterou se děti velmi těšily a moc si ji užily. Darem jsme dostali starý diaprojektor se spoustou klasických pohádek, které promítáme na zeď a společně vyprávíme děj příběhu. Pro většinu dětí je to velmi zajímavá zkušenost :-). Tento měsíc jsme se odvážili i na delší procházky po Nižboru. A to ,,k tygrovi“ a na lesní hřiště do Jasánek.LEDEN


Tvoříme – zimní krajinu, trhané sněhuláky, grafomotorické listy

Zpíváme –  opakování lidových písní, zpěv s doprovodem klavíru a orfových nástrojů, Muzikanti co děláte, písně z pohádek

Máme pohyb – hra se židlemi, chodí pešek, mrazík, konopky, na ovečky a vlka, čáry máry, pásla ovečky, pan čáp, hra s barevnými koberečky, na barevna auta, na pana krále, skoky a chůze, vycházky po okolí

Hrajeme si i jinak – Kimovy hry, rozdíly a porovnávání, předmatematické představy, logopedická cvičení, vyprávění podle obrázku, nadřazené pojmy, protiklady, vyjmenovat obrázky z leva doprava, hádanky, pexeso, doplň část obrázku, co je stejné a co není

Čteme
– Dědeček, Kyliján a já

Povídáme si – Jak probíhali Vánoce a Silvestr, o Třech králích, o zimě a jejích měsících, o krajině v zimě, co se děje v zimě s naší planetou, kde jsou severní póly a jaká zvířata tam žijí, kdo jsou eskymáci, co dělají zvířata v zimě

Jiné aktivity
– tento měsíc jsme s dětmi zasadily semínka jetele a jílku do soupravy „Ekosystém“ a pozorovaly jak semena klíčí, rostou a jak funguje skleník. Děti semena zalévaly a dodávaly jim umělý déšť. Začali jsme navštěvovat solnou jeskyni v Berouně, kde se nám moc líbí.


PROSINEC

Tvoříme – andělíčky, čerty, vánoční ozdoby z keramické hlíny, zdobení stromečku, hvězdy z barevného písku, vánoční stromečky z trhaného papíru

Zpíváme – prosinec, pásli ovce valaši, půjdem spolu do Betléma, jak jsi krásné neviňátko, my tři králové, den přeslavný, narodil se Kristus pán, dědečku koleda, Vondráši Matouši - s doprovodem hudebních nástrojů

Máme pohyb – hráli bychom na Vánoce, stojí vrba košatá, koberečky, hra s barevnými kroužky

Hrajeme si i jinak – Kimovy hry, rozdíly a porovnávání, předmatematické představy, logopedická cvičení, schovávání předmětu, paní bačkora, kdo se ztratil, kdo si co vyměnil

Čteme Hajný Robátko, Halo Jácíčku

Povídáme si o sv. Barboře, o sv. Mikuláši, kde se vzal čert a anděl, o adventu, o Vánocích a Novém roce, o tradicích a zvycích během adventní doby

Jiné aktivity – tento měsíc nás navštívil čertík s nadílkou a některé děti se zúčastnily mikulášské besídky v pensionu Klamovka, pro rodiče jsme si připravili naši premiérovou besídku taktéž v pensionu Klamovka, navštívil nás předčasně Ježíšek a přinesl dětem společné dárky do Klubu, navštívili jsme dvě divadelní představení pořádané MŠ Sluníčko: "Vánoční příběh" a "Hudební pořad Jiřího Helekala". 


LISTOPAD


9. - 12. týden – co je kontinent, kolik je světadílů a jaké, nejmenší / největší, vymalování a stříhání mapy světa, společná plastická mapa světa pro celoroční použití

Tvoříme – strom přátelství, zapouštění barev, barevné mušle, malujeme zážitky z lampiónového průvodu, grafomotorické listy, omalovánky a volná kresba

Zpíváme – zlatnická, opakování lidových písní, seznámení s hudebními nástroji a hra s nimi

Máme pohyb – hra se židlemi, chodí pešek, mrazík, konopky, na ovečky a vlka, čáry máry, pásla ovečky, pan čáp

Hrajeme si i jinak – Kimovy hry, rozdíly a porovnávání, předmatematické představy, logopedická cvičení

Čteme – klasické pohádky Boženy Němcové

Povídáme si – o podmořském světě a životě v něm (ukázka – mušle, kraby, korály, kameny, trilobiti), o sv. Martinovi, o lampiónovém průvodu

Jiné aktivity – tento měsíc jsme se zúčastnili divadelního představení "Zlatovláska", měli jsme tři týdny na praxi studentku VOŠP – Svatojánské koleje Marušku a týden studenta Otakara, sázeli jsme semínko řeřichy a pozorovali jej, úspěšně jsme zvládli první ,,pyžamovou noc"


ŘÍJEN


5. - 8. týden – co je vesmír, planeta, Slunce a Měsíc, ukázka globusu – moře, hory, světadíly, malujeme planetu skutečnou i smyšlenou, historie Zeměkoule
Opakování, matka moudrosti

Vše opakujeme z měsíce září!

Zpíváme si - Chválím tě, země má; Andulko Šafářová, Já do lesa nepojedu, Skákal pes, Muzikanti, co děláte; Koulelo se koulelo, Já jsem muzikant, Když jsem já sloužil, Vím jedno údolí a opakujeme: Travička zelená, Pec nám spadla, Ovčáci čtveráci, Prší prší, Pásla ovečky, Šel zahradník, Jede poštovský panáček, Svatojánci + poslech CD – písně z pohádek

Říkačky + pohyb - velké kolo, padá listí, kolo kolo, bedla, zajíček, pešek, čáry máry, pásla ovečky, na ovečky, mlsná koza, dobrý den, pejsku zaštěkej, míč, žídle, dobré chutnání, hola hola

Tvoříme - kreslíme slunce a  planetu Zemi, vybarvujeme listí, zdobíme dýně a věnečky, modelujeme, stříháme, vyrábíme šneky z ulit a modelíny


ZÁŘÍ


Cíle na měsíc září:

- seznámit děti s prostředím mateřské školy

- pomoc dětem orientovat se v novém prostředí

- zajistit, aby se cítily bezpečně, dobře, usnadnit jim vstup do Klubu

- rozvíjet základy sebeobsluhy a hygienických návyků

- vést děti k navazování kamarádských vztahů

- seznamovat děti s jednoduchými pravidly a zapojit je do jejich spolutvoření

- uměřeně k věku dětí je seznámit s taji vesmíru a planety země

 

1. - 2. týden – seznamování, "vyjednávání" pravidel, adaptace do prostředí, navykání na denní rituály, individuální hra dle zájmu a potřeb dětí, vycházky do přírody a hry v ní.

3. - 4. týden – navykání a upevňování denních rituálů, pohybová hra ,,Na zvířátka“, říkanka ,,Bedla“, individuální hry, vycházky do přírody, píseň ,,Září“


Tak máme první měsíc v dětském klubu úspěšně za sebou...

Tvoříme – draci, jablíčka, grafo-motorické listy, individuální-samostatná kresba, ptáčci, listy, omalovánky

Zpíváme si – Travička zelená, Pec nám spadla, Ovčáci čtveráci, Prší prší, Pásla ovečky, Šel zahradník, Jede poštovský panáček, Svatojánci (nejoblíbenější) + poslech CD – písně z pohádek

Hrajeme pohádku – O veliké řepě

Máme pohyb – čáry máry, na ovečky a vlka, kolo-kolo, bedla, chodí pešek okolo, zajíček, velké kolo, protahování

Hrajeme si i jinak – Kimovy hry, jak se cítím, protiklady, dokonči příběh, vlaštovička, mluvení s maňáskem, židlička, co se děje na podzim, vytleskej své jméno

Chodíme na čerstvý vzduch – pískoviště, zahrada, směr Čechov, kolem zámku, do Hamburku

Čteme – Perníková chaloupka, Broučci, Cvrček a housle, Křemílek a Vochomůrka + poslech CD s klasickými pohádkami

Učíme se nebo se již naučily – dojít si na WC, umýt si ruce, utřít si pusu po jídle, třídit odpadky – papír, poprosit a poděkovat, uklízet po sobě hračky, při jídle čekat na ostatní, sám se najíst, chodit po schodech, chodit na vycházce s kamarádem za ruku a nepředbíhat, soustředit se, udělat společně kruh, tvary, barvy, roční období, dny v týdnu

Comments