Program Klubu 2014/2015

Téma: Svět kolem nás
školní rok 2014/2015 kopíruje 2013/2014
Kompletní vzdělávácí program je umístěn na nástěnce klubu a byl rozeslán mailem.

ČERVEN

Měsíc červen byl pro děti spíše opakovací a plný výletů. Opět dvanáct statečných dětí absolvovalo ,,školku v přírodě" ve Zbečně na Klíčavě, kterou jsme si všichni moc užili. A i na školce v přírodě se tvořilo, vyrábělo, zpívalo a hrálo. Děti zde především trénovaly ujít větší vzdálenosti a delší odloučení od rodičů a moc se jim dařilo.Také během léta proběhlo loučení se školáky a dětmy, které odchází do jiné mateřské školy.

KVĚTEN

Hudební, hlasová a dramatická výchova
Ukázky hudebních nástrojů
Zpěv s klavírem
Zpěv s hudebním doprovodem
Hra na barevné trubky (noty)
Výtvarná a pracovní výchova
Květiny v květináči
Deštníky
Volná tvorba na téma pohádkové bytosti
Brouci na listech
Barevní motýli
Pohybová a tělesná výchova
Pobyt a pohyb venku
Hry s náčiním a nářadím
Tanec Soutěže

DUBEN

Hudební, hlasová a dramatická výchova
Zpěv s doprovodem klavíru (písně lidové i umělé)
Tanec ,,mazurka‘‘ s písní Měla babka….
Pohyb podle úderů do bubnu
Dramatizace Červené Karkulky
Dramatizace Boudo budko
Výtvarná a pracovní výchova
Narcisky – obaly od vajíček
Listy - tuše
Květiny - pastely
Listy – zapouštění barev
Rozkvetlé stromy
Čarodějnice
Pohybová a tělesná výchova
Pobyt a pohyb venku
Protahovací a posilovací cviky
Cvičení s hudbou
Opakování her z předchozích měsíců

BŘEZEN

Hudební, hlasová a dramatická výchova
Operka ,,O Šípkové Růžence“ s klavírním doprovodem, kulisami a kostýmy
O dvou stavitelích
Medvěd Míša
Opakování písní lidových i umělých
Ukázky her na Klavír
Zpěv s klavírem
Výtvarná a pracovní výchova
Jarní věnec – kooperativní práce
Vejce malovaná voskem
Jarní kuřátka
Jaro na dvoře – obraz, kooperativní práce
Vejce obalovaná ve voskové drti
Tulipány z vajec
Zajíci z vajec
Kočičky ve váze
Pohybová a tělesná výchova
Pohyb a pobyt venku
Opičí dráhy
Protahovací a posilovací cviky
Hra na ,,zvířátka“
Bublina Cvičení s hudbou

ÚNOR

Hudební, hlasová a dramatická výchova
Lidové písně s doprovodem Orffových nástrojů.
Operka ,,O dvanácti měsíčkách‘‘ s klavírním doprovodem a kulisami.
Rozezpívání slabikami na lidové melodie.
Poznej písničku.
Báseň – Zima
Hra na barevné trubky (noty)
Výtvarná a pracovní výchova
Sněhové vločky – zapouštění barev
Zimní víla
Zasněžený stromek
Sněženky a bledule
Pohybová a tělesná výchova
Pohyb venku a vycházky
Protahovací cviky
Hra na ,,sochy“
Opičí dráhy
Hry s velkou stavebnicí.
Konopky
Židličkovaná

LEDEN

Hudební, hlasová a dramatická výchova

Operka ,,O dvanácti měsíčkách“ s klavírním doprovodem, kulisami a kostými

Výtvarná a pracovní výchova

Interaktivní sněhuláci
Malování škrobovou vodou mráz
Sněhuláci z kartonu
Malování vloček na alobal
Stavění sněhuláka

Pohybová a tělesná výchova

Hrátky se sněhem
Pobyt venku a vycházky
Pohybová říkanka ,,Sněhulák“
Hry a opakován

PROSINEC

Hudební, hlasová a dramatická výchova

Vánoční koledy (Vondráši Matouši, Den přeslavný, Pásli ovce valaši, Byla cesta, Dej bůh štěstí, Bim bam, Štěstí zdraví, Tři králové,...)
Píseň ,,Mikuláš ztratil plášť“
Píseň Autobus s pohybovým doprovodem
Zdravící píseň ,,Ahoj, ahoj...“
Píseň s pohybovým doprovodem Dva stavitelé
Vánoční besídka
Báseň ,,O Mikulášovi“
Báseň s pohybovým doprovodem ,,Sněhulák“

Výtvarná  pracovní výchova

Výroba anděla, čerta a Mikuláše
Kresba ,,přání od Ježíška“
Vystřihované vločky
Zvonky z barevného písku
Společný obraz ,,Zima“
Společné obrazy k písni ,,Pásli ovce“
Výzdoba oken
Pečení a zdobení perníčků
Zdobení stromečku
Zdobené vystřihované stromečky
Vánoční hvězdy
Adventní věnec
Věnec na hlavní dveře

Pohybová a tělesná výchova

Hra ,,Sochy“
Pohybová hra ,,Konopky“
Vycházky a pobyt venku
Hry s balančními deskami a míč

LISTOPAD

Hudební, hlasová a dramatická výchova

Zaměření na lidové písně s doprovodem Orffových nástrojů.
Operka Červená Karkulka s klavírním doprovodem, kostýmy a kulisami.
Báseň ,,Padá listí“

Výtvarná  pracovní výchova

Obtiskování listů
Lampiony na Svatomartinský průvod
Společný obraz ,,podzimní strom“ z přírodnin
Loutky ,,pohádkové postavy“
Papoušek z listí
Anděl na výstavu zahrádkářů – společná práce.

Pohybová a tělesná výchova

Pohyb venku a vycházky
Sběr listí v lese
Protahovací cviky
Hra „na sochy“
Opičí dráhy
Hry s velkou stavebnicí

ŘÍJEN


Hudební, hlasová a dramatická výchova
Hra na Orffovy nástroje, co umím za písničku?, opakování z předešlého měsíce, lidové písně, vytleskávání slabik

Výtvarná a pracovní výchova
Volná tvorba, grafomotorické listy, podzimní stromy, ježci, dýně, draci, společný obraz - drakiáda

Pohybová a tělesná výchova
Hra ,,Konopky“, opičí dráhy, pohyb venku v přírodě v různém terénu, na "Sochy“, "Pásla ovečky“ - tanec

ZÁŘÍHudební, hlasová a dramatická výchova
Seznámení s Orffovy nástroji, co umím za písničku?, nová písnička ,,Září“, básnička ,,Ježci“, pohádka ,,O veliké řepě“,

Výtvarná a pracovní výchova
Volná tvorba temperami, grafomotorické listy, podzimní ovoce, ježci, interaktivní pohádka ,,O veliké řepě“, barevná sluníčka, hroznové víno, společný obraz - ježek z přírodnin

Pohybová a tělesná výchova

Hra ,,Konopky“, opičí dráhy, pohyb venku v přírodě v různém terénu

Comments