Program Klubu 2015/2016 a 2016/2017

Téma: Svět kolem nás
Kompletní vzdělávací program je umístěn na nástěnce klubu a byl rozeslán mailem.

KVĚTEN

Hudební, hlasová a dramatická výchova

Opakování písní lidových i umělých
Zpěv s tancem – jarní popěvky a písně – „Jaro, jaro přišlo k nám“ - opakování
Rytmická cvičení
Zpěv s klavírem
Zpěv s kytarou
Jarní říkanky a básničky – opakování
Čarodějnické písně – „Pět ježibab“ – pohybový doprovod
Hra na Orffovy hudební nástroje
Hraní na Bobotubes
Povídání o jaru – zvířata a mláďata atd. - důraz na slovní projev dětí, napodobování zvířat

Výtvarná a pracovní výchova

Vlčí máky na poli – malování prsty – čtvrtka, akrylové barvy (štětec), prstové barvy, barevný písek, lepidlo
Vlčí máky 3D – krepové papíry, špejle, barevné čističe dýmek
Krajina za deště – omývání klovatiny – čtvrtka, voskovky, klovatina, suché pastely
Volná tvorba – jarní motivy – malování – čtvrtky, temperové a vodové barvy
Blesky – abstraktní tvorba – zapouštění barev do vody a do lepidla – temperové barvy (štětec, houbičky)
Vytváření výrobků z přírodnin
Čarodějnice – figurky – rolička od toaletního papíru, zbytky látek, čističe dýmek, papírové ubrousky, fixy
Čarodějnice a strašidla – omalovánky a volná tvorba – pastelky, fixy

Pohybová a tělesná výchova

Pohyb a pobyt venku – poznávání jarní přírody a zvířat, poznávání rostlin, pobyt na hřišti, pobyt v les
Protahovací a posilovací cviky
Pohybové říkanky o jaru – jarní počasí, jak rostou rostlinky, od semínka ke květině, zvířátka
Cvičení s pomůckami – barevné houbičky
Hry „Na sochy“, „Domečkovaná“, „Na Ovečky“
Opičí dráhy
Plavání
Opakování

Akce a výlety

Čarodějnický karneval
Bobotubes
Pyžamová noc

DUBEN


Hudební, hlasová a dramatická výchova

Opakování písní lidových i umělých
Zpěv s tancem – jarní popěvky a písně – „Jaro, jaro přišlo k nám“
Poslech klasické hudby
Zpěv a hra na Orffovy nástroje
Rytmická cvičení
Zpěv s klavírem
Zpěv s kytarou
Jarní říkanky a básničky

Výtvarná a pracovní výchova

Tulipány ve váze – sítotisk – přetírání temperových barev houbičkami přes šablonu
Zlatý déšť – lepení a mačkání kuliček papíru – čtvrtka, provázek, barevný papír, lepidlo
Volná tvorba – jarní motivy – malování – čtvrtky, temperové barvy
Ptáci a hnízda – kooperativní činnost – strom (temperové barvy, velký arch papíru), ptáci (čtvrtka, pastelky), hnízda (barevná čtvrtka, přírodniny)
Stavění domečků z přírodnin

Pohybová a tělesná výchova

Pohyb a pobyt venku – poznávání jarní přírody a zvířat, poznávání rostlin, pobyt na hřišti
Protahovací a posilovací cviky
Pohybové říkanky o jaru – jarní počasí, jak rostou rostlinky
Cvičení s pomůckami - plyšová zvířátka, šátky
Hry „Na sochy“, „Domečkovaná“, „Na Ovečky“
Opičí dráhy
Plavání
Opakování

Akce a výlety

Národní opera - Baletní vystoupení
Pyžamová noc

BŘEZEN

Hudební, hlasová a dramatická výchova

Operka „Červená Karkulka“ s klavírním doprovodem či audio nahrávkou, kulisami a kostýmy
Opakování písní lidových i umělých
Zpěv a hra na Orffovy nástroje
Rytmická cvičení
Zpěv s klavírem
Zpěv s kytarou
Ledové království – dramatizace – loutky vyrobené z papírových sáčků
Velikonoční povídání – velikonoční příběh a tradice
Velikonoční říkanky a básničky – „Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček“, „Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný“

Výtvarná a pracovní výchova


Sněženky – malování – čtvrtka, temperové barvy
Modřence – malování – čtvrtka, akrylové a prstové barvy
Malovaná 2D vejce – omývání klovatiny – čtvrtka, klovatina, pastelky, suché pastely
Kraslice – mramorování a zdobení – poucha z husích a kachních vajec, barvy na vejce, barevné náplně do tavící pistole, barevné stuhy
Kuřátka z vajec - poucha z husích a kachních vajec, barvy na vejce, peříčka ad.
Jarní kuřátka a velikonoční vajíčka – malování a lepení - čtvrtka, temperové barvy, barevné papíry
Velikonoční omalovánky
Vysévání velikonočního osení a zdobení mističek
Květiny z vajíček – poucha ze slepičích vajec, akrylové barvy, barevné čtvrtky
Zajíci – roličky od toaletního papíru, temperové barvy, barevné papíry
Beránci (ovečky) - roličky od toaletního papíru, vata, barevné papíry
Pletení pomlázky – vrbové větvičky, barevné stužky

Pohybová a tělesná výchova


Pohyb a pobyt venku – poznávání jarní přírody a zvířat – krmení kachen atd.
Protahovací a posilovací cviky
Pohybové říkanky o zvířatech – napodobování pohybů zvířat
Cvičení s plyšovými zvířátky
Hry „Na sochy“, „Židličkovaná“, „Domečkovaná“, „Na Mrazíka“
Opičí dráhy
Plavání
Opakování

ÚNOR

Hudební, hlasová a dramatická výchova
Operka „Červená Karkulka“ s klavírním doprovodem, kulisami a kostýmy
Dramatizace a zpěv písní z filmu „Ledové království“
Rytmizace s tempometrem
Hra na barevné trubky (noty)
Lidové písně s doprovodem Orffových nástrojů
Poslech a zpěv písní o zvířátcích
Hry s obrázky zvířat – procvičování antonym (např. malý/velký)
Hra „Kdo jsem?“ – hádání zvířátek pomocí otázek na jejich vlastnosti

Výtvarná a pracovní výchova
Vyrábění zvířátek z ruličky od toaletního papíru – pes, kočka
Skládání zvířat z papíru – jednoduché origami
Barvy zimy – volná tvorba se zimními barvami (bílá, různé odstíny modré)
Vločky a srdce – sítotisk – přetírání barev přes šablonu
Barevné kornoutové čepičky se střapci – na Masopust či oslavu narozenin

Pohybová a tělesná výchova
Hrátky se sněhem
Pobyt venku a vycházky – poznávání zvířat – krmení kachen atd.
Pohybové říkanky o zvířatech – napodobování pohybů zvířat
Pohybová písnička „Sněží, sněží, mráz kolem běží“
Protahovací cviky
Cvičení s plyšovými zvířátky
Hry „Na sochy“, „Židličkovaná“, „Domečkovaná“
Opakování

LEDEN

Hudební, hlasová a dramatická výchova
Operka „O dvanácti měsíčkách“ s klavírním doprovodem, kulisami a kostýmy
Operka „Červená Karkulka“ s klavírním doprovodem, kulisami a kostýmy
Rytmizace s tempometrem

Výtvarná a pracovní výchova
Sněhuláci z vaty – vatová kolečka, čtvrtka, tempery, barevné papíry
Zimní sporty – bruslař na ledu – lepení geometrických tvarů z barevného papíru, led - tempery, voskovky
Strom v zimě – čtvrtka, tempery, lepidlo, polystyrenové kuličky
Zimní květy – Závěsné vločky – pruhy čtvrtky, tempera, lepidlo
Ptačí budky s ptáčkem – čtvrtka, tempera, barevná peříčka, zrní
Stavění sněhuláka ze sněhu

Pohybová a tělesná výchova
Hrátky se sněhem - bobování
Pobyt venku a vycházky
Pohybová říkanka ,,Sněhulák“
Pohybová písnička „Sněží, sněží, mráz kolem běží“
Hry a opakování

PROSINEC

Hudební, hlasová a dramatická výchova
Vánoční koledy (Vondráši, Matouši, Den přeslavný, Pásli ovce valaši, Byla cesta, Bim bam, Štěstí zdraví, Tři králové,...)
Mikulášské písničky a básničky - ,,Mikuláš ztratil plášť“, ,,O Mikulášovi“, „Mikuláš přišel s čertem na koláč“
Zdravící píseň ,,Ahoj, ahoj...“
Vánoční besídka
Báseň s pohybovým doprovodem ,,Sněhulák“

Výtvarná pracovní výchova

Výroba anděla, čerta a Mikuláše
Kresba ,,přání od Ježíška“
Vystřihované vločky
Zvonky z barevného písku
Společný obraz ,,Zima“
Výzdoba oken, vánoční město
Pečení a zdobení perníčků
Zdobení stromečku
Zdobené vystřihované stromečky
Vánoční hvězdy
Adventní věnec
Věnec na hlavní dveře
Dřevěné dekorace na dveře
Hvězdy a komety z krepového papíru

Pohybová a tělesná výchova
Hra ,,Sochy“
Pohybová hra ,,Konopky“
Vycházky a pobyt venku
Hra ,,Židličky“

LISTOPAD

Hudební, hlasová a dramatická výchova

Zaměření na lidové písně s doprovodem Orffových nástrojů.
Operka Červená Karkulka s klavírním doprovodem, kostýmy a kulisami.
Báseň ,,Padá listí“

Výtvarná pracovní výchova

Obtiskování listů
Lampiony na Svatomartinský průvod
Společný obraz ,,podzimní strom“ z přírodnin
Společná práce na výstavu zahrádkářů na téma ,,Doba medová“

Pohybová a tělesná výchova
Pohyb venku a vycházky
Sběr listí v lese
Protahovací cviky
Hra „na sochy“
Opičí dráhy
Hry s velkou stavebnicí.

ŘÍJEN

Hudební, hlasová a dramatická výchova
Hra na Orffovy nástroje, co umím za písničku?, opakování z předešlého měsíce, lidové písně, vytleskávání slabik

Výtvarná a pracovní výchova

Volná tvorba, grafomotorické listy, podzimní stromy, draci, společný obraz - drakiáda, dlabání a zdobení dýní, podzimní výzdoba oken

Pohybová a tělesná výchova

Hra ,,Konopky“, opičí dráhy, pohyb venku v přírodě v různém terénu, na "Sochy“, "Pásla ovečky“ - tanec, ,,Já husárek malý - tanec

ZÁŘÍ

Hudební, hlasová a dramatická výchova
Seznámení s Orffovy nástroji, co umím za písničku?, nová písnička ,,Září“, básnička ,,Ježci“, pohádka ,,O veliké řepě“

Výtvarná a pracovní výchova

Volná tvorba temperami, grafomotorické listy, podzimní ovoce různými technikami, ježci z brambor, interaktivní pohádka ,,O veliké řepě“, společný obraz - ,,Ovocná zahrada"

Pohybová a tělesná výchova

Hra ,,Konopky“, opičí dráhy, pohyb venku v přírodě v různém terénu
Comments