Klub MAKOVIČKY‎ > ‎Projekty‎ > ‎

Plastožrout - stavebnice MagformersCílem projektu bude nákup stavebnice MAGFORMERS, kterou nám děti sami pomohou vybrat. Děti bychom rádi „vtáhli“ (zapojili) do každé části projektu tak, aby se stal především jejich snem, který se mohou pokusit společně si vyplnit.

Dětem často říkáme, že na spoustu věcí jsou ještě malí a musí počkat, až vyrostou. I proto chceme do procesu získání stavebnice zapojit hlavně je, a to metodou sbírání plastových víček z PET lahví, papírového sběru a případně hliníkových folíí. Peníze získané sběrem budou nedílnou součástí z celkové částky ceny stavebnice, kterou doplatí Klub Makovičky.


Zapojením dětí do procesu získávání nové hračky volíme z několika důvodů. Jsou jimi náklady na koupi stavebnice, které bohužel převyšují možnosti Klubu, ale především výchovný prvek v procesu „vytyčení a dosažení cíle“, který tímto děti mohou sami naplnit.


O tom, jakou hodnotu věci mají, jaké cesty vedou k jejich získání i o radostech a práci, co s sebou získání něčeho přináší, si budou děti povídat společně s paní učitelkou v Klubu. Dalším prvkem v práci s dětmi na projektu bude společné výtvarné ztvárněníplastožrouta“, do kterého budou děti víčka od PET lahví střádat. Ve spolupráci s paní učitelkou si jej sami vyrobí a najdou pro něj vhodné místo v Klubu. Posledním výrazným prvkem projektu je fakt, že se v rámci sběru prakticky zapojujeme do procesu recyklace odpadu. Proto chceme část teoretické výchovy zaměřit na důležitost třídění odpadu, jeho následnou recyklaci a jejich vliv na životní prostředí.


MAGFORMERS je chytrou a chytlavou hrou pro děti, kterou bychom rádi dětem v našem Klubu dopřáli. Budeme proto velmi rádi, pokud nás v naší snaze podpoříte.

Za Klub Makovičky Michaela Kubištová


Proč jsme vybrali Magformers?

Stavebnice MAGFORMERS získala za rok 2011 velmi prestižní titul "Správná hračka r. 2011". Toto hodnocení je společným projektem Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR, Asociace předškolní výchovy a Pražské pedagogicko-psychologické poradny. Tento titul je tedy každoročně udělován výhradně na základě hodnocení odborné poroty složené z pedagogů a výtvarníků.

MAGFORMERS je zcela nová a originální magnetická stavebnice, která umožňuje sestavovat nekonečné množství trojrozměrných objektů jen z několika málo základních druhů dvourozměrných plastových mnohoúhelníků (trojúhelníky, čtverce, obdélníky, kosočtverce, lichoběžníky, pěti a šestiúhelníky). Tyto stavební jednotky postačí k sobě přiblížit libovolnými stranami a ty pak spolu vytvoří volně „zakloubené“ spojení pomocí drobných neodymových magnetů umístěných uvnitř jejich hran.

MAGFORMERS je didaktická pomůcka určená k základnímu poznávání geometrických tvarů v ploše i v prostoru, k učení barev a k rozvíjení jemné motoriky. MAGFORMERS podporuje prostorovou imaginaci a podněcuje tvořivost i matematické myšlení dětí již od útlého věku. Hra s MAGFORMERS je někdy také nazývána „magnetickou geometrií“.

Rozměry dílků a vhodně volené tvary zajišťují maximální možnou bezpečnost hračky. Použitý materiál splňuje nejpřísnější hygienická a zdravotní kritéria. Jednotlivé díly jsou dostatečně velké, nelze je polknout, jsou prakticky nerozbitné a přitom snadno uchopitelné i pro děti mladší 2 let.

Zdroj: http://www.magformers.cz/cz/magformers-info-o-stavebnici/


Nápady k realizaci projektu

Bylo by hezké, kdyby se nám podařilo v Klubu vytvořit pravidelné ekologické okénko, kde by se děti s pedagogem pravidelně věnovali problematice environmentální výchovy. Téma je to dostatečně široké a samotné povídání lze obohatit například podobnými projekty jako je tento. Četnost bloku EV (environmentální výchova) by bylo možné domluvit, ale určitě má své místo v celkové koncepci Klubu Makovičky.

V projektu Magformers je cílem nejen sbírat víčka a následně koupit stavebnici, ale bylo by naším společným úspěchem, pokud by děti naplnili nejen plastožrouta, ale také svoje podvědomí tím, co dělají.

Návrhy pro pedagoga k práci s dětmi

* informovat děti o projektu, jeho cíli a samotném sběru a procesu jak vše proběhne
* graficky a následně reálně ztvárnit plastožrouta a deníček projektu, do kterého budou děti malovat, lepit a pedagog psát, jakési portfolio o projektu (v rámci výtvarné a pracovní výchovy po dobu trvání projektu, malování, vyrábění, stříhání ….)
* začlenit do vzdělávání dětí témata hodnoty věcí a zpětnou reakci (například v tématech rodina a její hodnoty v minulosti, srovnání s dneškem, sociální cítění na příkladech ze známých pohádek, pokusit se o jejich rozbor-povídání o tom, co se stalo a proč, výtvarné ztvárnění probraných pojmů dobro, zlo…)
* probrané pojmy je možné dramaticky ztvárnit v rámci rozsahu dětského vnímání a pojetí
*
vytvořit v rámci výchovy dětí pravidelné „ekologické okénko“ a věnovat se těmto tématů
*
beseda na téma recyklace, ukázky a dílny z PVC prvků, návštěva výstavy tématem blízké ekologii (výrobky z pet - lahví..)


Pravidla pro výkup víček a papírového sběru

Sběr víček je dnes běžný ve většině MŠ. V některých rodinách se ale nekupují balené nápoje, nebo pouze minimálně. Proto bychom ke sběru víček přidali i sběr papíru, aby se mohly zapojit všechny děti, které budou chtít. Odvoz víček bude pravděpodobně jednorázový, odvoz papírového sběru podle potřeby. V rámci programu recyklace můžeme sbírat i hliníkové folie.

V rámci projektu NAKRMTE PLASTOŽROUTA vykupuje firma JELI’NEK - TRADING spol. s.r.o. použitá víčka od PET lahví nejrůznějších barev. Cena výkupu víček od PET lahví je stanovena v závislosti na způsobu dopravy: Doprava na vlastní náklady do Křelova u Olomouce, cena 5,50 Kč/kg. Doprava na firemní náklady (do 80 km od Křelova u Olomouce) cena 4,00 Kč/kg.

Podrobné informace o pravidlech výkupu víček a vykupující firmě naleznete zde: http://www.plastozrout.cz/kategorie/pravidla-sberu-a-vykupu.aspx

Výkup papíru je důležitou pomocí při ochraně přírody, zejména našich lesů, protože primárním materiálem na jeho výrobu je buničina vyrobená ze dřeva a sekundárním může být právě sběrový papír, který se přidává například do směsi při výrobě novinového, balicího či pytlového papíru. Papír patří mezi recyklovatelné materiály.

Hliník je kov vyznačující se nízkou hmotností a velmi dobrou vodivostí elektrického proudu. Z tohoto důvodu je velmi často používán k výrobě elektrických kabelů a vodičů. Hliník se rovněž používá na výrobu například nádobí nebo příborů. Výkupny kovů odkupují všechen kovový odpad z hliníku i jeho sloučenin, např. víčka od jogurtů… Výkupní cena 10 Kč/kg.

Informace o cenách vykupovaných surovin staženy z http://www.kovo-group.cz/


Do projektu bychom také mohli zapojit další subjekty z okolí Nižbora a Strádonic, kteří s KM spolupracují, nebo jsou jen našimi příznivci. Zapojením se do projektu je myšleno shromažďování víček nebo papírového sběru.


Comments