Klub MAKOVIČKY‎ > ‎Projekty‎ > ‎

Celé Česko čte dětem
Vážení rodiče,

Klub Makovičky se připojil k účasti na speciálním programu "KLUB ŠKOLEK, KTERÉ ČTOU".

Podstatou tohoto programu je každodenní četba dětem pro radost.

Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří,
dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ.
KAŽDÝ DEN!

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.


Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte.
Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize, musíme začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi.

Co ANO a co NE při čtení dětem - Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem.


Zdroj: Celé Česko čte dětem.
Zde naleznete spustu dalších zajímavých inormacích o celém projektu!


Rodičům


„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize."


Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook"
(Učebnice předčítání)

Comments