Angličtina s Jimmym
Jimmy Bozeman se narodil v USA ve státě Louisiana. Do České republiky přijel v roce 1991, zde se původně živil jako muzikant. Má dlouholeté profesní zkušenosti s výukou jak malých dětí, tak dětí školního věku. Na tuto věkovou hranici se také specializuje. Komunikuje v angličtině, též ovládá český jazyk v základní formě. V ČR začal s výukou v Anglické školičce Aaada, která byla otevřena pod záštitou Karlovy Univerzity. Dále pokračoval jako učitel Aj v soukromé česko-anglické školičce Super Kids, v MC Dobříš jako lektor, vedl konverzační hodiny na ZŠ Jungmannova a ZŠ Závodí v Berouně, kroužky na školkách a školách na Berounsku, v Montessori Beroun atd. Od roku 2006 působí jako lektor kurzů pro děti „Angličtina s  Jimmym“.

Na hodinách
se snažíme, aby dítě již od začátku přistupovalo k jazyku pozitivně, aby pro něj čas strávený na hodinách byl především hrou a nové jazykové informace vstřebávalo stejně přirozeně jako svůj mateřský jazyk. Výuka proto probíhá nenásilnou cestou.

Využíváme zejména prožitkovou metodu, tzn., že děti si osvojují jazyk bez pocitu učení. Toto se děje především formou zpěvu, říkanek, pohybových i deskových her, výtvarných činností, prostě všech aktivit, které děti v tomto věku dělají rády.
6. English Summer Camp 2021 - Nižbor
Letní příměstský tábor pro školní děti

Pro více informací pište a volejte:

Lektor: Jimmy Bozeman - native speaker (rodilý mluvčí)
Informace o lekcích: Martina Bozemanová
e-mail: martinabozemanova@seznam.cz
tel.: 605 505 254

Školní děti a předškolní děti - Beroun:
 
Přihlášení na www.rcslunecnice.cz - rezervační systém.začínáme 13.9.2021


Školní děti Nižbor:
- pondělí 15:30 - 17:00 Nižbor (skupinka 6 dětí - 7. a 8. tř. ZŠ) - 2 volná místa od 13. září 2021

Předškolní děti Nižbor:
Kdy: úterý 15:30 - 16:15
Kde: Klub Makovičky - tělocvična
Cena: 100 Kč (min.10 dětí v hodině), pololetní platba 1500 Kč / 15 lekcí
Věk: 5 - 9 let

Kdy: 26.- 30.7.2021
Cena: 3.000 Kč
Kontakt: Martina Bozemanová, mobil 605 505 254, email: martinabozemanova@seznam.cz

celková kapacita - 20 dětí školní věk (1.-5. třída)
  • řízené hodiny AJ + další AJ po celý den
  • sportovní AJ s Dominikou a výtvarná AJ s Eliškou
  • velká trampolína na naší zahradě, houpačky, ping-pong
  • výtvarné a tvořivé činnosti
  • pohyb, sportování, soutěže a hry na čerstvém vzduchu
  • anglický jazyk se bude prolínat všemi denními aktivitami
  • a mnoho dalšího.....
Bližší informace před prázdninami.

Comments