Lektoři
Mgr. Anna Rychtaříková

Studovala jsem SPgŠ v Berouně - obor učitelství pro MŠ, VŠ obor - Biologie - Rodinná výchova, ukončené státnicemi, při MD jsem absolvovala kurz pro vedení Lesních mateřských škol. Působila jsem 3 roky jako učitelka ve Zdravé mateřské škole na Palmovce. Při vysoké škole jsem pracovala jako učitelka ve Waldorfské MŠ na Petřinách a vychovatelka v nízkoprahovém Klubu 13 na Praze 13. Po vystudování VŠ jsem nastoupila na ZŠ v Králově Dvoře – Počaplech, jako vychovatelka do ŠD, kde jsem každý den vedla keramický kroužek s prvním i druhým stupněm. Dělala jsem Metodiku primární prevence pro celou školu.

Barbora Veretová

Jeden rok jsem studovala obor keramiky na Soukromé střední škole Designu pod vedením MgA. Vojtěcha Malaníka, poté jsem přešla na SPŠG Hellichova, kde jsem vystudovala užitou fotografii. Keramice a sochařské činnosti jsem se věnovala v ateliéru Marka Dobeše v klubu Klamovka dalších několik let. Prošla jsem také výtvarným ateliérem prostorové tvorby Dáši Chladové a ateliérem výtvarné fotografie MgA. Jaromíra Santlera. Kromě keramiky a fotografie se věnuji užité grafice a designu prostředí. Momentálně jsem na mateřské dovolené a tak vytvářím celoživotní dílo mojí Amélii.

Mgr. Hana Andielová

Studovala jsem na 5ti-letém dvojjazyčném česko-německém gymnáziu Na Pražačce, zakončila českou a německou státní maturitou. Poté jsem absolvovala magisterské studium Germanistiky a pedagogiky-psychologie na FF UK. Od r. 1999 jsem učila externě pro jazykovou školu Rogalewicz s.r.o., od r. 2005 na stálý pracovní úvazek.
Jinak jsem překládala, tlumočila a učila na živnostenský list v různých firmách jako: Kaufland ČR Praha, Saint Gobain Sekurity Hořovice, Linde Frigera Beroun, Showa Kladno, Bauer Media Praha, Micom s.r.o. Praha, F.X.Meiller Slaný, Comerz Bank Praha, Ast ČR Praha a spousta jiných... Momentálně jsem na mateřské dovolené.
Výuku Německého jazyka přizpůsobím počtu a věku dětí, budeme se učit hlavně zážitkovou formou a formou hry.

Jitka Lukešová, DiS.

Vystudovala jsem střední průmyslovou školu textilní - obor textilní technologie-návrhářství. Mám nedokončené 3 semestry na Pedagogické fakultě v Plzni - obor první stupeň ZŠ se zaměřením na TV, neboť mi osud přivanul vlastní děti, které se staly největší zkušeností a praxí v mém životě. Dnes si plním sen a od r. 2011 studuji na VOŠ pedagogické.
Jiná praxe a vzdělání a zkušenosti v oboru - pedagogické minimum, základní kurz první pomoci, praxe na dětských táborech a jejich pořádání - instruktorka a vedoucí, turistický oddíl, vedení výtvarných kroužků, pracovních kroužků se základy šití, nacvičování na akci Všesokolský slet, aktivní člen TJ SOKOL Nižbor, cvičitelský kurz všestrannosti III.tř. - pro předškolní děti a žactvo, pořádání a organizování dětských karnevalů, besídek, výletů, soutěží, závodů, výstav, exkursí… Ráda vyrábím, tvořím, maluji, pletu, háčkuji, šiji na stroji, uplatňuji své nápady a představivost v různých aktivitách a činnostech… Děti a jejich čistá upřímnost mi dodávají energii :-).

Karolína Hergetová

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu na Kladně, nyní dodělávám Vyšší odbornou školu na Kladně, obor všeobecná sestra. Ukončení vzdělání absolutoriem v červnu 2017. Na praxi chodím od 3. ročníku SŠ do Oblastní nemocnice Kladno, procházím všechna oddělení. Vychovávám 2-letou dceru.

Mgr. Lenka Sedláková

Certifikovaná instruktorka aerobiku (Moravská škola aerobiku 1998),VŠ obor tělesná výchova a biologie, 6 let lektorka aerobiku na katedře tělesné výchovy Ostravské Univerzity (Le.Sedlakova@email.cz, 608 518 815).

Lenka Šocová

Hudbě se věnuji od 6-ti let - ZUŠ hra na akordeon, klavír, klávesy a zpěv. Na hudebním táboře jsem se pak naučila na flétnu a kytaru. Zpívala jsem ve 2 smíšených pěveckých sborech, teď zpívám a hraji ve vokálně instrumentálním oktetu Song Ladies. Od roku 2001 vedu kytarový kroužek při 7. ZŠ v Kladně (2x finále Dětské porty). S dětmi pracuji od 15 let. Nejdříve jako instruktorka a vedoucí v turistickém oddíle a na různých letních táborech. Hned po SŠ jsem nastoupila jako učitelka na ZŠ - 1.stupeň, HV i na 2.stupni. Dálkově jsem studovala učitelství 1.st. ZŠ na PF v Ústí nad Labem.
Angličtině s malými se dětmi věnuji již 12 let v hodinách Anglického jazyka na ZŠ (1.-5.tř.) i v zájmových kroužcích. Angličtinu jsem studovala na SŠ, VŠ v rámci Učitelství pro 1.st. ZŠ, ale také absolvovala mnoho jazykových kurzů. Většina kurzů byla zaměřená na metodiku výuky angličtiny malých dětí.

Lucie Pavlíčková

V roce 2008 jsem vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně obor Pedagogické lyceum se zaměřením na výtvarnou výchovu. Poté jsem nastoupila na Vyšší odbornou školu Svatojánská kolej ve Svatém Jánu pod Skalou u Berouna. V rámci VOŠP jsem absolvovala několik kurzů se zaměřením na výuku předškolních dětí (kurz lyžařský, kurz plavecký, kurz environmentální výchovy, kurz Kettovi pedagogiky,…). Také jsem v rámci praxe měla možnost navštívit několik školních, předškolních, mimoškolních, katolických a speciálních zařízení.
Během studií jsem se naučila hrát na hudební nástroje - klavír a housle- aktivně, kytara a flétna - spíše pasivně. Věnovala jsem se sólovému a sborovému zpěvu a docházela na hodiny dramatické výchovy.
Od září roku 2011 působím jako hlavní lektorka předškolního zařízení Klubu Makovičky v Nižboru. Působila jsem i jako lektorka zájmových kroužků pro děti mladšího školního věku a to keramiky, literárně - dramatické výchovy ,,Hrátky s Jácíčkem“, zpěvu, mladého zdravotníka a deskových her.
V říjnu 2015 jsem absolvovala seminář hudební školy Yamaha ,,První krůčky k hudbě", které od letošního školního roku 2016/2017 vedu jednou týdně ve Studiu KaLa v Berouně.
S dětmi je krásná, ale často náročná práce, která mě velmi baví. Snažím se důsledně vychovávat zdravě sebevědomé, samostatné, komunikativní, empatické, nesobecké, respektující, šťastné a tvořivé děti, v souladu s přírodou a společností.

Michaela Jakerlová

Pedagogická praxe v rámci studia na SPgŠ Evropská: MŠ, družiny
Další praxe:
Sedm let chůva v rodinách s dětmi od čtyř měsíců do sedmi let věku. Vedoucí na dětském letním táboře, spolupořadatelka a organizátorka dětských dnů, karnevalů, animátorka narozeninových oslav.
Všeobecné a hudební studium:
1990-99 ZŠ K LESU "les miluji dodnes"
1999-03 SPgŠ Evropská, obor: předškolní a mimoškolní pedagogika - specializace výtvarná výchova
2003 ZuŠ PRO ARTE VIVA: zpěv
2004-09 Soukromé studium klasického zpěvu pod vedením prof. Nadi Šormové - absolventské koncerty, kulturní centra, kostely
2007-08 JAM MUSIC INSTITUT- elektrická kytara
2007-09 Soukromé studium rockového zpěvu pod vedením Heleny Kubelkové - absolventské koncerty, letní rockové kurzy
2010- 14 Mezinárodní konzervatoř Praha - obor zpěv: Rocková opera
Hudební činnost:
Studentské zpracování Jesus Christ Superstar skupiny OCH!TET - role Jidáše(ky), Piláta(ky)
2007-2008 Rocková kapela T.A.M.
2008 Projekt Conspiracy pro ženský rockový festival Babyfest
2010-14 Koncertní, tématické i divadelní provedení muzikálových a rockových představení v rámci studia na Mezinárodní konzervatoři - maturitní představení Noc v muzeu
Od roku 2011 členkou multižánrové kapely Posmrtné zkušenosti neboli The A.D.E.
2013-15 Rocková opera Romeo a Julie, RockOpera Praha
2013-14 Hudební dabing
Od roku 2015 členkou metalových kapel Atheist's Faith a Saphet

Michaela Nejedlá


Vzdělání:
2004 - 08 Pedagogická škola, obor -  pedagogické lyceum          
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun    
Zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, německého jazyka, pedagogiky a specializace hudební výchovy                              
Praxe:
2008 - 2017 - Mateřská škola Běhounkova, Praha          
Ostatní:
Profesní kvalifikace - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky        
Hlídání dětí v rodinách
Středoškolská praxe v dětském domově a speciální mateřské škole
Zájmy:
Sport, hudba, hra na hudební nástroj (flétna, el. klávesy), kultura, cestování

Petra Němečková

V šesti letech jsem začala chodit na kroužek sportovní gymnastiky v Dobříši. Tento sport mě bavil natolik, až jsem se chtěla stát paní učitelkou tělesné výchovy. Nicméně osud chtěl jinak a já jsem nastoupila do školy na umělecký obor Brusič skla, ale můj sen ve mně žil dál.
Od mých patnácti let jsem začala jezdit na letní dětské tábory jako praktikant a protože mě být s dětmi bavilo stále více, od 18-ti let jezdím jako oddílová vedoucí.
V roce 2005 jsem začala trénovat sportovní gymnastiku v Dobříši, což mě přimělo udělat si trenérský kurz Trenér III. třídy od České Gymnastické Federace. Od roku 2011 vedu vlastní kroužek sportovní gymnastiky v Nižboru. Tato etapa mého života byl jen malý krůček ke splnění mého dětského snu.
V roce 2014 jsem nastoupila na Střední Pedagogickou Školu v Berouně. Klub Makovičky mi v té době nabídl možnost praxe v milém prostředí, kde jsem si to hned zamilovala. Jsem velice vděčná, že mi byla dána důvěra a já dostala šanci v klubu být od září 2016 s dětmi na částečný úvazek a můžu dělat to, co mě baví a naplňuje.

Spolupracovaly s námi (kroužky byly pro nezájem zrušeny):

Ing. Jana Havlíčková

Jako jedináčkovi mi občas chyběla společnost ostatních dětí. Asi i proto jsem po 17. roce svého života začala žít pro organizování dětských táborů, dělala vedoucí, hlavase, organizátora a zdravotníka v jednom. Tady jsem se poprvé více setkala s výukou Českého červeného kříže - principy první pomoci - získala "titul Zdravotníka zotavovacích akcí". Rodičovství i relativně časté setkávání se s úrazy, úmrtími a autonehodami na dálnicích mě vnuklo před lety myšlenku občerstvit své znalosti záchrany života a začít je šířit i na další, kteří se mohou cítit podobně nejistě v těchto zátěžových situacích. Proto bych ráda začala u našich a Vašich dětí, bude-li zájem ze strany rodičů - můžeme rozšířit kruh i o Vás. :-) Proč se jednou trápit výčitkami ... :-)

Hana Klimovičová (KM)

Narodila jsem se v r. 1988 v Hořovicích, ale téměř celé dětství jsem strávila v Berouně. Celý život mě provází dilema, zda se ubírat humanitním nebo přírodovědným směrem. Proto jsem po nepodařených přijímacích zkouškách na pedagogické lyceum (Mimochodem kdybych se umístila o dvě místa lépe, mohla jsem být spolužačkou Lucie Pavlíčkové.) začala studovat Ochranu a tvorbu životního prostředí na SOŠ a SOU v Hořovicích. I nadále mne to táhlo k pedagogice, a tak jsem se přihlásila na vysokou školu obor Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání. Po krátké chvíli jsem však uznala, že tato škola není nic pro mne, tedy alespoň tenkrát nebyla. Po půl roce jsem studium ukončila. Přesto se tato zkušenost stala důležitým mezníkem v mém životě, seznámila jsem se tam totiž s absolventkou VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. Doslova mi řekla: „Jestli chceš pracovat s dětmi, jdi studovat Svatý Ján.“ A já jsem šla. Ve stejném roce jsem se začala věnovat také skautingu a o rok později jsem se stala zástupkyní vedoucí Světlušek (oddíl dívek 8 až 12 let). V současné době kromě práce lektorky v klubu Makovičky, stále pomáhám s vedením oddílu Světlušek, vedu oddíl Světýlek (dívky 5 až 7 let), působím v souboru historického tance Calando in terra a dálkově studuji Speciální pedagogiku na UK v Praze.

Veronika Vlková

Jako většina dnešních rodičů jsem v dětství chodila do pionýra, poté skauta a jezdila na tábory plné her, akcí a zaměstnání, kde jsem později jako praktikantka pomáhala s oddílem Světlušek :-). Ráda a zodpovědně trávím čas s dětmi formou her. Po mateřské dovolené od roku 2005 jsem absolvovala kurz Zdravotníka zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky dle akreditace ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Následně jsem přijala nabídku Hlídací tety s firmou Mimísek. Pomocná vychovatelka na ŠvP se ZŠ Litoměřice. Instruktor na letním táboře Pionýr Beroun. Různé funkce včetně zdravotníka na LT ČSOP Rakovník. Nyní LT Letní Sněhulák + loutkové divadlo Nižbor, Seminář ZDrSEM MAMA - výuka první pomoci zážitkem.

Comments