Gymnastika

Pro rok 2019 a 2020 zrušeno
Gymnastický kroužek - Sokol Nižbor

Pokud máte šikovnou dívku a uvažujete o zápisu do gymnastického kroužku Sokol Nižbor, přijďte se kdykoliv v pátek mezi nás do Sokolovny podívat.
Děti se učí správnému držení těla a rozvíjí obratnost, sílu, rychlost a pohyblivost. Ze začátku děti cvičí formou her, seznamují se s nářadím a s náčiním. Po zvládnutí základních cviků a průprav je možno postoupit do závodních nebo do všeobecných skupin.

Fotografie - závody Černošice (04/2017)


Pro více informací pište a volejte:

zrušeno

Lektor: Petra Němečková
e-mail: Nemeckova.Petula@seznam.cz
tel.: 774 845 612


Kdy: středa a pátek 15:30 - 17:00
Kde: Sokolovna Nižbor
Cena: 300 Kč / měsíc
+ členský poplatek TJ Sokol 100 Kč / rok / dítě
S sebou: cvičební úbor, cvičky s bílou podrážkou a pití
Zkušenosti:
Gymnastiku dělám od svých 6-ti let, před deseti lety jsem začala trénovat v gymnastickém oddílu TJ RZ Dobříš.
No a proč gymnastiku trénuji? Jednoduše proto, že gymnastika je základem všech sportů a flexibilita je pro život hodně důležitá!


Cvičení pro děti předškolního věku - Klub Makovičky Nižbor
- dopolední cvičení v Klubu Makovičky zrušeno, lektorka nastoupila od 1.9.2017 na plný úvazek do zaměstnání.

Jelikož spousta dětí i starších neumí udělat pořádně ani kotrmelec, nabízíme navíc cvičení pro předškolní děti. Je důležité, aby děti měly dobrý základ, na kterém mohou stavět.

V tomto období je cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou. Hlavní snahou je utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu, cvičení a sportu vůbec. Kvalita pohybů, zručnost, svalová souhra, obratnost i fyzická výkonnost se přirozeně zvyšuje a je vhodné potenciál těchto několika let využít k podpoře a rozvoji základních i složitějších pohybových aktivit. Využíváme gymnastických kruhů, žebřin, trampolínky, míčů, over ballu, gymnastických míčů, švihadel, balančních desek i jiných pomůcek v jejich běžném denním režimu. Vše je využíváno formou her a soutěží.
Comments