Sportovní hry

UKONČENO ČERVEN 2018

PRO ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VAŠICH DĚTÍ TJ SOKOL NIŽBOR PŘIPRAVILA V PROSTORÁCH SOKOLOVNY SPORTOVNÍ HRY PRO DĚTI.

Srdečně zvu všechny větší děti, co zvládnou cvičení bez rodičů!
A co nás čeká? Pohybové a sportovní hry, cvičení na nářadí, opičí dráhy, míčové hry, základy gymnastiky, atletiky, protahovací a zdravotní cviky, švihadla, trampolínka atd.


Těším se na vás!
Jitka Lukešová

Pro více informací pište a volejte:

Ukončeno 06/2018, nově Street Dance 09/18

Lektor: Jitka Lukešová (TJ SOKOL NIŽBOR)
e-mail: JitkaLukesova@seznam.cz
tel.:
777 843 420

Kdy: úterý 17:30 - 18:30
Věk: předškolní děti (bez rodičů) a
ml. školní věk
Kde: Sokolovna Nižbor

Cena: členský poplatek TJ Sokol 100 Kč / rok / dítě + dobrovolné vstupné


PRO ZDRAVÝ RŮST DÍTĚTE JE DŮLEŽITÝ ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ, PŘEDEVŠÍM ROZVOJ KOORDINACE A HRUBÉ MOTORIKY. FORMOU INDIVIDUÁLNÍCH I KOLEKTIVNÍCH POHYBOVÝCH HER SE DĚTI UČÍ VNÍMAT A OVLÁDAT SVÉ TĚLO, K ČEMUŽ JE MIMO JINÉ VYUŽITO I CVIČEBNÍ NÁŘADÍ A DROBNÉ NÁČINÍ JAKO NAPŘ. MÍČE, TRAMPOLÍNA, ŠVÉDSKÉ BEDNY, KRUHY NEBO ŽÍNĚNKY . SOUČASNĚ SE UČÍ ZÁBAVNOU FORMOU VNÍMAT BARVY PŘI CVIČENÍ S PADÁKEM, ROZPOZNÁVAT TVARY, POSILOVAT A PROTAHOVACÍMI, ČI ZDRAVOTNÍMI CVIKY MÍT SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA.
PŘIJĎTE MEZI NÁS.


SOKOLSKÝ SLET 2018
S novým cvičebním rokem jdeme do finiše s nácvikem na slet. Obracím se na vás s prosbou, jestli se ještě někdo nerozmyslí a slet nezačne nacvičovat. PŘIHLASTE SE DO 30.9.2017!

Nácvik sletové skladby by si děti určitě užily a byl by to pro ně velký zážitek, ale zatím se přihlásilo málo dětí. Všichni máte tolik šikovných
dětiček tak jim dejte šanci. Tady budou úspěšní všichni.
Zatím nácvik každé úterý v 17:30h v sokolovně Nižbor
Skladba pro předškoláčky (4-8 let) NOTY
1 cvičební celek tvoří 8 dětí a 1 cvičitelka

autorky: Dana Uzlová, Filip Uzel, hudba: Zdeněk Barták, Michal Kocáb, Miroslav Vydlák
Veselá skladba se skládacími gumami pro předškoláky. Děti představují noty, gumy jsou jako notová osnova a cvičitelé houslový klíč. Děti na gumě skáčou, natahují ji a hrají si s ní. Velký důraz je kladen na rytmus a vzájemnou spolupráci. Pohybově je středně náročná, těžší na nácvik je manipulace s gumami.
Děti budou vystupovat a cvičit i v Praze - 6. června 2018 ráno je zkouška a odpoledne vystoupení.
V Komárově je župní slet 9. června 2018.

Comments