Příměstské tábory

https://sites.google.com/a/makovice.eu/makovice/krouzky/primestske-tabory/cvi%C4%8Den%C3%AD-d%C4%9Bti.jpg


Léto s koníky - 6 turnusů

https://sites.google.com/a/makovice.eu/makovice/krouzky/primestske-tabory/P%C5%99%C3%ADm%C4%9Bstsk%C3%BD%20kon%C4%9B%202019.jpg


TJ Sokol - 2 turnusy:

https://sites.google.com/a/makovice.eu/makovice/krouzky/primestske-tabory/TJ%20Sokol%20-%20p%C5%99%C3%ADm%C4%9Bstsk%C3%BD%20t%C3%A1bor%202019.jpgEnglish Summer Camp - s rodilým mluvčím Jimmym Bozemanem    OBSAZENO


Comments