EKO-kroužek

Pro téměř nulový zájem v předchozích letech již kroužek nevypisujeme. V případě zájmu pište na akce@makovice.eu, pokusíme se vyhovět.

Cíle kroužku:

1. Seznámit děti s pojmem ekologie formou hry.

2. Seznamování dětí s přírodou (živou i neživou) a se způsoby její ochrany.

3. Využívání odpadu a přírodních materiálů při tvořivých činnostech.Činnosti:

1. Naučné vycházky (v teplých měsících) do přírody v okolí Nižboru - pozorování přírody, sportovní a poznávací hry - např. hra na medvěda, potopa - bomba - oheň, indiánská štafeta apod.

2. Výtvarná činnost s přírodních materiálů - Land art, pravěké nástroje atd.

3. Vyrábění z odpadových materiálů - výroba recyklovaného papíru, tvoření soch z PET lahví atd.

4. Pěstování rostlin - sázení, péče, pozorování

5. Učení dětí správnému třídění odpadu pomocí hry - výroba košů na tříděný odpad, hra Co kam patří? aj.

6. Přírodovědné pokusy a vynálezy - Co zmrzne dřív teplá nebo studená voda?, Co se stane, když do octa namočíte vejce?, výroba kompasu, výroba slunečních hodin ad.

7. Makro a mikro svět - mikroskopování, pozorování pod lupou

8. Co jste zatím nevěděli - povídání o objevech a zajímavostech ve světe vědy a přírody - vlastní projekty dětí na různá témata

9. Chovatelství - akvaristika, teraristika (pravděpodobně 2.pololetí)

 

Program se uzpůsobuje věkové skupině a zájmům dětí.

Pro více informací pište a volejte:

Začínáme
Lektor: Hledáme
e-mail:
tel. : 

Věk: 6-13 let
Kdy: čtvrtek
Kde: Hernička RC v sokolovně
Cena: 40 Kč

Děti ráda vyzvednu ve školní družině a do herničky převedu, kde si je pak po ukončení vyzvednete.Comments