Hry pro šest smyslů

Pro nedostatečný zájem neuskutečněno ve šk.r. 2013/14 ani v následujících.


Dramaticko-literární kroužek podle knihy Hany Budínské


Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi.
Už 8. upravené vydání stále žádané příručky, která patří k nejoblíbenějším metodikám mezi těmi, kdo učí dramatickou výchovu nebo využívají některých jejích postupů při práci s předškolními i školními dětmi, i pro ty, kdo vedou dětské divadelní a loutkářské soubory.

Hry a cvičení s různými variantami a možnosti různých motivací jsou uváděny přehledně na kartotéčních lístcích a jsou uspořádány do těchto okruhů: Pozornost, paměť a představivost, Jevištní řeč, Fantazie a tvořivost, Hry a etudy. Cennou součástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci s kartotékou s odkazy na další literaturu.Pro více informací pište a volejte

Lektorka: Lucie Pavlíčková
e-mail: luciepavlickova10@seznam.cz
telefon: 733 132 263

Kdy:
Čas:
Kde: Klub Makovičky
Cena:

Comments