PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

https://sites.google.com/a/makovice.eu/makovice/krouzky/primestske-tabory/cvi%C4%8Den%C3%AD-d%C4%9Bti.jpg
Dotované příměstské tábory

Připravujeme nabídku pro léto 2021.
Název projektu: Podpora rodin v Nižboru - příměstské tábory, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016020. Další informace o projektu.


Milí rodiče,

Rodinné centrum Nižbor (RCN) podalo v prosinci 2019 grant na příměstské tábory, které by byly dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost. Právní akt vydán v září 2020.

RCN tak může pro Vás a Vaše děti připravit příměstské tábory, které budou probíhat v Nižboru ve vyhrazeném prostoru Klubu Makovičky (K Zámku 258) po dobu letních prázdnin (2020, 2021 a 2022) - celkem 8 turnusů. Každý turnus bude od pondělí do pátku v době od 7:30 do 16:30 pod vedením dvou instruktorů (pokud bude více jak 10 dětí), převážně pedagogů ZŠ a MŠ a studentů středních škol. Příměstské tábory jsou dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci projektu s názvem Podpora rodin v Nižboru - příměstské tábory, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016020. Za dítě tak platíte pouze stravné a výlety po okolí (cestovné, exkurze, vstupné).

Tábory jsou určeny předškolákům a dětem navštěvující 1. – 9. třídu ZŠ, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na území MAS Mezi Hrady, z.s. (seznam obcí) a jejich cílem je pomoci cílové skupině - rodičům dětí - sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými a usnadnit jim péči o malé děti v průběhu školních prázdnin. Prostřednictvím příměstských táborů chceme podpořit rodiče v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání či v procesu vzdělávání.

Pro účast na táboře je nutné, aby rodič před nástupem dítěte na tábor měl s RCN uzavřenu Smlouvu o účasti dítěte na příměstském táboře a předložil dokumenty stanovené ve smlouvě - Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce a Monitorovací list podpořené osoby.

https://sites.google.com/a/makovice.eu/makovice/krouzky/primestske-tabory/Letn%C3%AD%20t%C3%A1bory%20let%C3%A1k.jpg

Pro přihlášení na zvýhodněný příměstský tábor (PT) musí být splněny tyto podmínky:

·        oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

- jsou zaměstnáni,

- vykonávají podnikatelskou činnost,

- v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají,

- jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

       V případě střídavé péče nebo péče jednoho rodičů se uvádí údaje pro domácnost, kde dítě pobývá.

·         územní způsobilost (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky),

·         pracovní činnost/vzdělávání musí probíhat po celou dobu využívání PT,

·         dítě musí splňovat věk 3-15 let, pokud není uvedeno jinak u konkrétního turnusu

·         trvalé bydliště rodiče na území MAS Mezi Hrady, a.s.


Formy prokazování pracovní aktivity/vzdělání v případě přijetí dítěte na PT:

·         zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovní smlouvy

·         osoba v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – musí probíhat denně 

·         osoba absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a po jeho ukončení doloží certifikát, potvrzení o jeho úspěšném ukončení

·         nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

·         osoba samostatně výdělečně činná dokládá potvrzení o registraci k důchodovému pojištění na ČSSZ

·         případně jsou na mateřské/rodičovské dovolené (v tomto případě musí mít uzavřenou a nepřerušenou pracovní smlouvu, nebo jsou OSVČ – není přerušená živnost).Příměstský tábor je zaměřený na hraní her, stejně jako na pobytovém táboře. Vše se co nejvíce přizpůsobuje dětem tak, aby to pro ně bylo co nejzábavnější a nejzajímavější a odnesly si spousty krásných zážitků a rodiče věděli, že je o děti dobře postaráno :-).


Více informací - koordinátor:  Ing. Silvie Kozáková, mob.: 605 285 292, email: silvie.kozakova@seznam.cz, taborynizbor@gmail.com

Comments