Přehled táborů 2020V době letních prázdnin proběhlo 8 turnusů příměstských táborů:

 

1. turnus 7. - 10.7.2020 Sportovní / akční

Celý tábor probíhal v duchu her a soutěží, které byly zaměřené na rozšiřování výkonnosti a dovednosti dětí, ale byly koncipované tak, aby je bavily a pořádně se vyřádily. Byli jsme každý den v přírodě (zahrada, les, louka, u vody).

Při nepříznivém počasí nebo v době odpočinku děti tvořily drobné výrobky a malovaly obrázky, které si odnesly domů na památku. První turnus byl uzpůsoben pro věkovou skupinu 6-13 let.


2. turnus 13. -17.7.2020 Sportovní / akční

Celý tábor probíhal v duchu her a soutěží, které byly zaměřené na rozšiřování výkonnosti a dovednosti dětí, ale byly koncipované tak, aby je bavily a pořádně se vyřádily. Byli jsme každý den v přírodě (zahrada, les, louka, u vody).
Při nepříznivém počasí nebo v době odpočinku děti tvořily drobné výrobky a malovaly obrázky, které si odnesly domů na památku. Druhý turnus byl uzpůsoben pro věkovou skupinu 4-8 let.

 

3. turnus 20. - 24.7.2020 Vědecký

Děti (8-12 let) měly velmi pestrý vzdělávací program, který byl proložen hrami, zábavou a odpočinkem.
Voda, oxid uhličitý, skupenství, pH (vlastnosti vody a oxidu uhličitého, chování a využití plynného oxidu uhličitého vs suchého ledu, porovnávání pH různých látek za pomoci přírodních a komerčních indikátorů, tepelná roztažnost látek, výroba hasicího přístroje, lávová lampa, hustota kapalin).

Optika (co je to světlo, vlastnosti světla, průchod paprsku čočkou, rychlost, vzdálenost, šíření světla za bouřky, Camera obscura, fototypie, práce s ustalovačem, měření času, práce se zvětšovacím sklem, vznícení látek soustředěním slunečních paprsků).

Zeměkoule, vesmír a pohyb (Zeměkoule, zemský magnetismus, otáčení Země – důkazy, telekonference online s Jihoafrickou republikou v angličtině, srovnání jevů na severní a jižní polokouli, Coriolisova síla, souhvězdí, pozice vesmírných těles, výroba makety souhvězdí).

Objem, hustota těles (Archimédes a zlatá koruna, aktivity a pokusy s nádrží s vodou zaměřené na objem a hustotu, měření a vážení, porovnávání)

Pozorování zvětšovaných objektů (Srovnání různých zvětšení – retušérská lupa, 3D stereomikroskop, profesionální mikroskop s velkým zvětšením, výroba průhledných preparátů pro pozorování pod mikroskopem, výtěr ústní dutiny a pozorování bakterií, pozorování přírodních a profesionálních preparátů v různém zvětšení - hadí kůže, kameny, rostliny, komár, krev, vlasy, lidské tkáně, buňka cibule)

 

4. turnus 27. - 31.7.2020 Hravá Aj

Cílem tábora bylo děti hravou formou seznámit s anglickým jazykem a přirozenými zábavnými aktivitami propojit jak vstřebávání znalostí, tak i zábavně strávený čas. Pro děti byly připraveny výtvarné aktivity, na které byl potřeba např. papír, lepidla, tempery, vodovky, prstové barvy, nůžky, pastelky, textilní materiál, atp. Dále sportovní aktivity, kde jsme využili zapůjčené různé sportovní nářadí, švihadla, obruče, kužely, atp. Tábor se vydařil a již nyní se těšíme na další rok.

 

5. turnus 3. - 7.8.2020 Hudební

Hlavní náplní byly především různé hudební činnosti, kterým jsme se věnovali hned ráno po ranním kruhu s přivítáním a většinu dopoledne. Část z nich probíhala uvnitř a část venku (rytmizace básní a říkanek, hra na tělo, hra na různé rytmické nástroje (dřívka, vajíčka, bubínky, rolničky, ale také over balls, apod.), zpěv písní lidových a umělých s doprovodem kytary, ukulele a kláves i acappella, poslech různých hudebních žánrů, vč. vážné hudby – někdy s pohybem či rytmizací, jindy s různými hádankami a úkoly, hra jednoduchých melodií na boomwhackers, zvonkohru, citerku a klávesy, poznávání různých hudebních nástrojů – kromě ukázky různých druhů fléten, kdy si mohly děti nástroje prohlédnout na vlastní oči i si na ně sáhnout, jsme hráli zvukové a obrázkové pexeso s hudebními nástroji s Albi tužkou. Domluvili jsme také návštěvu v nedaleké zámecké kapli, kde si děti poslechly hru na varhany, zazpívaly si s nimi a postupně všichni jsme se šli na varhany a jak se na ně hraje podívat.
Workshop – bubnování. S mnoha bubny, ale také dešťovou holí a dalšími etnickými nástroji přijela lektorka Jana Fenclová. Děti nejdříve seznámila s druhy bubnů, a jak se na ně hraje, potom jsme si vyzkoušeli hru každý sám i společně, hráli jsme s nimi hry a bubnovali jsme také se zpěvem či říkankami. Hlavně venku jsme hráli různé hry, některé na rozvoj kooperace mezi dětmi, ale hlavně pohybové. Nejraději měly hru Na mrkanou nebo Rajče s míčem, ale vymysleli jsme pro ně i různé opičí dráhy na zahradě i v lese, nebo hry s běháním. Vzhledem k nižšímu věku některých dětí byl také ponechán prostor pro volnou hru na hřišti i v lese. Poslední den jsme měli delší procházku k řece, kde jsme se vykoupali a hráli jsme hry ve vodě. Věnovali jsme se i tvořivým činnostem. Všichni si vyrobili 2 jednoduché rytmické nástroje, nakreslili obrázek oblíbeného hudebního nástroje a také jsme společně vytvořili plakát o našem hudebním týdnu. Aby rodiče viděli a slyšeli, co jsme spolu celý týden tvořili, proběhlo ve čtvrtek odpoledne také vystoupení pro rodiče, prarodiče a sourozence, při kterém si zahráli a zazpívali úplně všichni.

 

6. turnus 10. - 14.8.2020 Tvořivý

Tábor byl zaměřen na tvoření z různých materiálů, přírodnin, papíru, výrobu herbářů a barefootových bot z paracordu. Součástí tábora byl také workshop Dekorace z vlny a filcu.  Veškerý materiál byl zakoupen na míru a byl využit na všechny společné aktivity. 

 

7. turnus 17. - 21.8.2020 Divadelní / loutkoherecký

Společné seznamování skupiny proběhlo u výtvarné aktivity pomalování zahradního dřevěného domku, který se proměnil v divadelní budku. Byly použity venkovní a temperové barvy  (vodou ředitelné a pro děti nezávadné), štětce. Děti (5-8 let)  společně vymyslely a nacvičily hru s loutkami, kterou veřejně zahrály před rodiči a pozvanými známými. Starší děti (8-16 let) zpracovaly divadelní hru Tučňáci na arše od Ulricha Huba, kterou také převedly na vystoupení vč. hry od Edgar Allan Poe - Černý kocour.Děti se učily pantomimě, vyprávění příběhu a hereckému předvedení. Součástí tábora byl také workshop s místní dramaturgyní, moderátorkou a publicistkou Kateřinou Jonášovou. Děkujeme za zápůjčku loutek z Obecního úřadu Nižbor.

 

8. turnus 24.- 28.8.2020, od 7:30 - 16:30 Výtvarný

Na táboře jsme se s dětmi pustili do projektu zvelebení fasády domu, ve kterém tábory proběhly. S asistentkou jsme vymyslely velmi jednoduchý postup i dekor, aby to zaujalo i ty nejmladší jedince. Použili jsme fasádní barvy, pomohli jsme si štětci ale i různými tiskátky z houbiček. Pro starší frekventanty jsme koncipovali projekt sprejování popelnic užívané obyvateli objektu. Každá popelnice je zbarvená do jednoho odstínu, aby se zachovala estetičnost práce. Celkem jsme použili 9 odstínů sprejových barev na venkovní použití, aby naše tvorba byla trvalá. Mezi hlavními projekty jsme se věnovali drobnějším výtvarným hrám a týmové práci. Jako relaxační fázi dne jsme dětem nabídli tvorbu z hlíny. Děti vytvářely své tajuplné zvíře a potom se každý věnoval vlastní tvorbě. Všichni jsme si to užili naplno. Kéž by se to takto vydařilo následující rok :-)

 

Comments