PROJEKTY‎ > ‎

Malování
Projekt Malování připravovalo RC Nižbor společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem. V rámci této akce mělo proběhnout malování svodidel kolem parkoviště u mostu a BMX dráhy, malování trafostanice a vyzdobení autobusové zastávky na straně benzínové pumpy. Patronát nad akcí měli převzít studenti katedry výtvarného umění v předmětu Umění ve veřejném prostoru, na základě jejich návrhů. Vlastní realizace projektu měla zahrnovat práci jak studentů, tak i místních dětí a teenagerů.

Studenti katedry výtvarné výchovy univerzity v Ústí nad Labem pod vedením Mgr. Jitky Göringové vytvořili v rámci předmětu community art, (moderní forma umění) přímo pro Nižbor návrhy výtvarného zpracování svodidel u BMX dráhy.

První návrh s názvem Keltské figury zobrazuje štětcem barevně obkreslené figury reálných lidí v pozici bojujících Keltů doplněných o typické znaky keltské kultury - štít, copánky, ornamenty, pletence, meče... Tento návrh odkazuje ke keltské kultuře a zároveň k současnosti.

Druhý návrh s názvem Plošné spoje představuje ornamenty inspirované plošnými spoji, přičemž celek odkazuje k plánkům MHD, mapám, turistickým cestám, BMX dráze.

Třetí návrh s názvem Pixelové motivy ukazuje zjednodušené motivy keltských ornamentů a zvířat, pixelové zjednodušení přitom odkazuje k současnosti a BMX dráze.


Předložené návrhy byly vedením obce odmítnuty jako esteticky nevyhovující. Obec poté upravila svodidla dle vlastního uvážení. Vzheldem k této úpravě již není možné svodidla výtvarně ztvárnit. Z tohoto důvodu jsme projekt Malování svodidel museli zrušit.


 

 

    

            

Koordinátoři projektu

Barbora Janečková

tel.: 777 206 525

e-mail: janeckova.barbora@gmail.com


Andrea Lexová

tel: 608 772 100

e-mail: andrea@drakint.cz


Přijďte s námi zkrášlit parkoviště u mostu! (Nižborský list, březen 2010)

Zveme všechny děti i dospívající kluky a holky, aby nám přišli pomoci výtvarně ozdobit svodidla na parkovišti u cyklohřiště pod mostem. Akce bude probíhat 5.4. průběžně od 10:00 do 17:00 hodin. Zároveň prosíme všechny, komu doma zbyla trocha nepotřebných barev, případně starší štětce, aby je do 3.4. donesli na obecní úřad. Tyto barvy se využijí k malování a zkrášlení obce.

Těšíme se na Vás!


Comments