Navržené úpravy nebezpečných míst a realizace
Lokalita 2 (u Obec.úřadu-směr Žloukovice) a Lokalita 3 (III/23617a - směr Stradonice)
Dopravní řešení prostor u křižovatky na Žloukovice a vybudování chodníku k Sokolovně realizuje Obec Nižbor nakonec dle již rozpracovaného projektu firmy Milota Kladno s.r.o. (viz vyjádření Obce z července 2009 - v příloze)
Obě zmíněné lokality nebyly tudíž uskutečněny dle projektu Na zelenou – Za bezpecný Nižbor, dopravně inženýrská studie firmy EDIP s.r.o. z dubna 2009.
ą
Silvie Kozáková,
23. 3. 2012 8:29
Comments