Tisková zpráva Nadace Partnerství
Tisková zpráva Nadace Partnerství 19.5.2008

 

Děti zmapovaly nebezpečná místa v obci.

 

 

Nižbor (19. května 2008) – Zástupci rodinného centra Makovice z Nižbora v okrese Beroun dnes předali zastupitelům dopravní studii, která vznikla na základě požadavků dětí na zvýšení bezpečnosti v obci. Rodinné centrum Makovice tím ukončilo první část projektu podpořeného v rámci grantového programu Na zelenou Nadace Partnerství, jejímž generálním partnerem je již třetím rokem finanční skupina AXA.

 

Na českých silnicích zemře každoročně kolem třiceti dětí a tisíce dalších utrpí vážná nebo lehčí zranění. „Grantový a asistenční program Na zelenou je zaměřen především na zvýšení bezpečnosti dětí na cestě do školy a na zlepšení životního prostředí v okolí školských zařízení. Rodinné centrum Makovice je jedním z 10 zařízení v  České republice, které uspěly se svým projektem v letošním grantovém kole, ve kterém se nám sešlo 50 přihlášek“ popsal Radek Patrný z Dopravního programu Nadace Partnerství a dodal, že více informací naleznou zájemci na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou.

 

Děti v Nižboře s pomocí dospělých vytvořili souhrnnou mapu obce a označili místa, která považovali za nebezpečná. Tuto mapu předali dopravnímu odborníkovi ze společnosti EDIP, který na jejím základě zpracoval dopravní studii, kterou dnes prezentoval zástupcům obce. Návrhy se bude zabývat příslušný odbor dopravy, policie a zastupitelstvo. Nižbor tak získá kvalifikovaný podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav.

Byly vytipovány dvě nejnebezpečnější místa v obci -  železniční přejezd při vjezdu do obce od Berouna a centrum obce, kde je největší pohyb chodců, ale chodník je pouze na jedné straně. Auta projíždějí místem neúměrně rychle, kolem školy ani není snížená rychlost, před obchodem není respektován zákaz stání, popsala místní dopravní rizika paní Andrea Lexová z centra Makovice, zodpovědná za projekt.

 


„V uplynulých dvou letech jsme si ověřili, že je o projekt ze strany škol a dalších zařízení, které pracují s dětmi, velký zájem a že má smysl v něm pokračovat. Chceme být společensky zodpovědnou firmou tam, kde působíme a projekt Na zelenou je skvělou příležitostí přispět k bezpečným cestám dětí do škol. Jsme velice rádi, že můžeme v podpoře projektu Na zelenou pokračovat i v tomto roce,“ říká ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA Marek Zeman.

 

kontakt: Radek Patrný, dopravní program Nadace Partnerství

e-mail: radek.patrny@nap.cz

 

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 18 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun už na 2 383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.

 

Vaše rozhodnutí mění svět! Podpořte Nadaci Partnerství.

Zašlete SMS ve tvaru DMS ROK STROM na číslo 87 777. Více: www.nadacepartnerstvi.cz/dms


Dopravní program Nadace Partnerství byl založen jako reakce na současný stav automobilové dopravy u nás, který se ukazuje být z dlouhodobého hlediska neudržitelný. V rámci svých aktivit se zabývá podporou ekologicky šetrných způsobů dopravy (veřejná osobní doprava, cyklistika, chůze), zklidňováním dopravy ve městech a obcích a bezpečnými cestami do škol.

 

Grantový a asistenční program Na Zelenou byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky na základních školách v Praze. Cílem grantového programu je zvýšit dopravní bezpečnost dětí při cestě do školy. Dopravní program Nadace Partnerství chce prostřednictvím programu Na zelenou pomáhat školám chránit děti před dopravními nehodami, učit je být vnímavý ke svému okolí a věcem veřejným a podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol. Generálním partnerem programu Na zelenou se stala finanční skupina AXA.

 

AXA v České republice působí prostřednictvím penzijního fondu, životní pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením na neživotní pojištění) a investiční společnosti. AXA životní pojišťovna má na českém pojišťovacím trhu stabilní pozici. Objem aktiv pod správou životní pojišťovny ke konci roku 2007 činil 5,3 miliardy Kč. Počet smluv AXA životní pojišťovny v roce 2007 přesáhl 150 tisíc. AXA pojišťovna je nejmladším členem skupiny AXA v ČR, na trh vstoupila v roce 2008. AXA penzijní fond ke konci roku 2007 spravoval aktiva v hodnotě 32,2 miliardy korun. Udržuje si tak stabilně pozici jednoho z největších penzijních fondů na českém trhu. Celkově  využívá služeb AXA penzijního fondu více než 577 000 klientů. V současnosti spolupracuje AXA penzijní fond s více než 660 zaměstnavateli. AXA investiční společnost na českém trhu působí od roku 2007, a na konci roku měla již 9 000 klientů. Aktiva pod správou AXA investiční společnosti představují více než 37 miliard korun.

 

 

Nadace Partnerství,

Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 542 422 762, gsm: 777 184 554, e-mail: katerina.urbanova@nap.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

 


Comments