Výsledky dopravně inženýrské studieV níže uvedených přílohách máte možnost se seznámit podrobně s dopravně inženýrskou studií Projektu Na zelenou zpracované firmou EDIP s.r.o., která je řešitelem řady výzkumných projektů programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR. Zpracovává a prodává technické podmínky a normy pro navrhování pozemních komunikací a jejich posuzování. Je členem České silniční společnosti a Asociace výzkumných organizací.Na základě požadavků Obce Nižbor byly v návrhu křižovatky u železničního přejezdu provedeny úpravy a vzešly tak 3 další možné varianty řešení (a-c).

a) hlavní komunikace je ponechána ve stávajícím vedení. Z důvodu přehlednějšího určení dopravních vztahů a bezpečnějšího převedení pěších od autobusové zastávky je navržen na vedlejší komunikaci dělící ostrůvek s přechodem pro chodce.

b) je navrženo nové vedení hlavní komunikace. Po silnici III/23617 od obecního úřadu ke křižovatce, kde dále pokračuje po silnici II/116 směrem na Beroun. Podle sčítání dopravy ŘSD v roce 2005 je intenzita dopravy směrem od křižovatky na Beroun vyšší než směrem na Lány. Tímto řešením se vytvoří i bezpečnější napojení slepé komunikace od nádraží.

c)  je navržena miniokružní křižovatka, která zvýší bezpečnost dopravy díky pomalejšímu průjezdu a rozhledové poměry ze slepé komunikace od nádraží se výrazně zlepší.

U všech tří variant je přes silnici II/116 ve směru od křižovatky do Berouna navržen dělící ostrůvek s přechodem pro chodce, který bezpečně převede chodce od navržené autobusové zastávky.
Ze slepé ulice od nádraží je z důvodu špatných rozhledových poměrů svislá dopravní značka P4 „Dej přednost v jízdě“ nahrazena značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“.

V příloze Miniokružní křižovatky (brožura Atelieru malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného) můžete na konkrétních situacích a uskutečněných realizací z několika českých měst vidět, jak křižovatky vypadají i v zimním období a že ani pro kamionovou dopravu nejsou žádným problém. (Situace pro Nižbor je vidět v příloze Na Zelenou - křižovatka u žel.přejezdu c.)Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 7:14
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 7:10
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 7:10
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 6:33
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 6:34
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 7:37
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 7:38
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 7:38
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 7:10
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 6:33
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 6:33
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 6:34
Ċ
Silvie Kozáková,
20. 6. 2011 6:33
Comments