PROJEKTY‎ > ‎

Oživení Panské louky


V březnu 2011 RC Nižbor podalo žádost o grant vyhlášený Nadací Partnerství patřící pod granty Stromu života, konkrétně
"Místo pod stromy".
 

    Hlavním cílem projektu je vytvořit v obci Nižbor v rámci komunitního plánování, tj. za účasti široké veřejnosti, chybějící klidovou zónu v centrální části obce se zelení, lavičkami a hracími prvky, kde by si místní obyvatelé i návštěvníci mohli odpočinout, zrekreovat se nebo se sejít na kus řeči.

    Dalším cílem projektu je probudit zájem místních obyvatel o místo, ve kterém žijí. Projekt je výzvou k aktivnímu řešení otázek, které se jich bezprostředně dotýkají. Zároveň je impulzem k budování komunitních vztahů v obci, které jsou prozatím v plenkách. Naším záměrem je prostřednictvím společné a co nejširší debaty nad podobou a způsobem úpravy veřejného prostranství Panské louky, jakož i následným společným užíváním a péčí o upravené prostranství, propojit a stmelit starousedlíky s nově přistěhovanými lidmi. Zapojení do projektu je signálem i pro obec, která by měla veškerá zásadní rozhodnutí mající dopad na život občanů, životní prostředí a podobu místních veřejných prostranství konzultovat a řešit za účasti veřejností.

    Naším cílem je též zapojit do života místní komunity prozatím zcela separovaný domov Leontýn, ve kterém žijí dospělí s mentálním postižením, o jehož existenci poblíž obce někteří obyvatelé ani nevědí.

    V rámci projektu Oživení Panské louky chceme zkultivovat a revitalizovat veřejné prostranství Panské louky, kde proběhly již dva ročníky sázení stromů. Naším cílem je vytvořit společnými silami klidovou zónu obce se zelení, lavičkami a hracími prvky a zabránit tomu, aby vznikala další parkoviště či docházelo k jiným zásadním rozhodnutím obce bez účasti veřejnosti a bez ohledu na její potřeby.

    V neposlední řadě je záměrem projektu aktivně začlenit do realizace projektových aktivit místní děti a jejich rodiče a naučit je, že je nejen jejich povinností, ale i právem rozhodovat o podobě místa, ve kterém žijí, a pečovat o ně. 

*****

Jelikož jsme v roce 2011 nebyli vybráni mezi 5 příjemců projektu "Místo pod stromy 2011", pokusíme se podat žádost o dotaci znovu a to do konce února 2012.


Comments